Hudák: Ukrajinci strádají, EIB jim pomáhá vnímat výsledky reforem

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

(zleva) Stepan Kubiv, Maroš Sefčovič a Vazil Hudák @ European Union, 2016

Zástupci Ukrajiny a představitelé Evropské unie včera v Bruselu svým podpisem stvrdili realizaci čtyř velkých investičních projektů. Podílí se na nich i Evropská investiční banka (EIB), která ukrajinské vládě v této souvislosti poskytne 3 miliardy eur. Na rozdíl od klasické finanční pomoci si však EIB dává záležet na tom, aby podporovala jen velmi konkrétní a smysluplné plány.

Vazil Hudák je viceprezidentem Evropské investiční banky

Pro mnoho Ukrajinců je toto období plné bolestného strádání. Dopady protržních a protikorupčních reforem stále nejsou znatelné, naproti tomu vyšší ceny energií místní občané již pociťují. Reformy jsou však potřebné k tomu, aby byla Ukrajina stabilní a prosperující zemí. Být ochotný něco strpět je ovšem vždy mnohem snazší v případě, když provedené změny přinášejí i hmatatelné a pozitivní výsledky.

Těmi může být například modernizace dodávek vody, které jsou ještě z dob Sovětského svazu, bezpečnější cesty, opravené nemocnice nebo zateplené budovy pro lidi, kteří byli nuceni utéct ze svého rodného regionu kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu.

Součástí podpory, kterou Ukrajině poskytuje Evropská investiční banka (EIB), je tzv. Special Action. Tato iniciativa byla zahájena v roce 2014 s cílem poskytnout zemi do konce tohoto roku 3 miliardy eur na financování infrastruktury, rozvoje soukromého sektoru a opatření v oblasti klimatu. Plán jde současně ruku v ruce s podpisem asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Realizace čtyř projektů, kterou zástupci Ukrajiny společně s představiteli Unie stvrdili v pondělí v Bruselu svým podpisem, tento cíl naplní. Třímiliardová půjčka EIB je součástí finanční podpory ve výši 11 miliard eur, které Ukrajině v březnu 2014 přislíbila Evropská komise.

Ukrajinští představitelé za tu dobu učinili značné pokroky. Bojují s korupcí, zlepšují veřejnou správu a zadávání veřejných zakázek, přijali právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz či financování terorismu. Stejně tak se snaží o reformu v oblasti finančních praktik či daňových zákonů.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že Ukrajina může být pro Evropu přínosem. Účelem našich projektů je přiblížit ji Evropě a vytvořit vztahy, které budou oboustranně výhodné.

Rozvoj soukromého sektoru

Namísto poskytování všeobecné pomoci podporuje EIB velmi konkrétní projekty. U každého víme velice podrobně, jak jeho realizaci pocítí obyčejní občané. Abych uvedl příklad, v současnosti poskytujeme 120 milionů eur na zlepšení energetické účinnosti ukrajinských univerzit. Jedná se o dobře promyšlenou investici, která přinese mnoho výhod.

Nejenže taková investice pomůže zredukovat negativní dopad na životní prostředí a cenu univerzitních studií v jedné z energeticky nejzatíženějších zemí, ale navíc napomůže vytvořit příjemné studijní prostředí pro tisíce mladých ukrajinských studentů. Znalosti, které během studií nabydou, se brzy promítnou do tamního rozvoje a výzkumu, inovací a v samotném důsledku také do hospodářského růstu. Už nyní je Ukrajina na dobré cestě, aby vybudovala silný sektor informačních technologií. Osobně v této oblasti vidím možnosti dalších projektů, které EIB může v budoucnu financovat. V neposlední řadě by naše pomoc v tomto ohledu měla zastavit silný odliv mozků, který Ukrajina v současnosti zažívá.

Dalším příkladem promyšlené investice může být naše 200miliardová půjčka na modernizaci veřejné dopravy ve 20 ukrajinských regionech. Projekt zahrnuje nové autobusy, tramvaje a trolejbusy, které, jak doufáme, velkou měrou přispějí k přechodu směrem k dopravě využívající elektrickou energii.

Samotná investice by však neměla jen ušetřit energii, ale také se zasadit o zlepšení životního prostředí a životní úrovně samotných Ukrajinců. EIB jde v tomto ohledu dále, než komerční banky. Neposkytuje jen klasickou finanční pomoc. Součástí podpory jsou totiž i poradenské služby které pomohou místním úřadům navrhnout a zrealizovat další komplexní investiční projekty.

Jelikož se jedná o banku řízenou politikou EU, tak půjčky, které EIB poskytne, musí dosáhnout pozitivních ekonomických, sociálních a environmentálních změn. Usilujeme jimi zejména o rozvoj soukromého sektoru. Na Ukrajině je cílem našich investic položit základy soukromého financování a nastartovat tak okamžitý hospodářský růst. První výsledky můžeme vidět již nyní. V minulém roce totiž obchod mezi Evropou a Ukrajinou vzrostl o 7,5 %.

Jsme rádi, že jsme svůj 3miliardový závazek naplnili. Avšak tímto to nekončí. V budoucnu s tamní vládou podepíšeme nové memorandum o porozumění, které bude mít za cíl vytvořit rámec pro budoucí spolupráci nejen v oblasti financování investic, ale i v oblasti technické pomoci. EIB bude i nádále ukrajinským partnerem, který podporuje zavádění reforem a snaží se, aby tamní občané viděli jejich hmatatelný dopad.