Finanční trestná činnost nezná hranic: Evropa musí spojit síly

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

@ European Union, 2016

Zločinci neznají hranic. Organizovaná trestná činnost v dnešní době dosahuje každoročně zisků ve výši miliard eur tím, že obchází vnitrostátní předpisy a uniká trestnímu stíhání.  Žalobcům v jednotlivých státech často chybějí nástroje, aby mohli pracovat rychle a účinně na nadnárodní úrovni. Evropa musí v zájmu všech daňových poplatníků spojit síly a zřídit Úřad evropského veřejného žalobce.

Vnitrostátní rozpočty v celé Evropě rok co rok přicházejí nejméně o 50 miliard eur na příjmech z DPH kvůli přeshraničním podvodům, jako jsou kolotočové podvody. A navzdory extrémně přísným pravidlům a kontrolám se zločincům někdy ještě daří pomocí podobných metod získávat peníze z fondů EU. Na tyto negativní dopady na rozpočet EU i na vnitrostátní rozpočty musíme účinně reagovat.

Vnitrostátní žalobci odvádějí vynikající práci a aktivně stíhají případy podvodů. Avšak nástroje, které mají k dispozici k tomu, aby zabránili rozsáhlé přeshraniční finanční trestné činnosti, jsou omezené. Mohou sice přistoupit k ad hoc spolupráci prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů, to je však obvykle spojeno se zdlouhavými postupy. Navíc se nejedná o nejlepší způsob, jak získat odborné poznatky a know-how pro podobné případy v budoucnu. Kdykoli jde o to, zajistit důkazy v zahraničí nebo provádět okamžitá šetření současně v několika zemích, nejsou vnitrostátní žalobci dostatečně vybaveni.

Jedná se o celoevropský problém, který nemohou vnitrostátní orgány řešit samy.  Úřad evropského veřejného žalobce nabídne chybějící nástroje: rychlá vyšetřování po celé EU a výměnu informací v reálném čase. Evropský veřejný žalobce bude spolupracovat s pověřenými žalobci z každé země, shrnovat jejich vnitrostátní odborné poznatky a koordinovat je na úrovni EU.

Chceme vytvořit silný, nezávislý a účinný subjekt, který bude rozvíjet odborné poznatky v boji proti finanční trestné činnosti v celé EU. Bude doplňovat důležitou práci Eurojustu, Agentury EU pro justiční spolupráci v trestních věcech, který se tak bude moci více věnovat boji proti terorismu nebo jiným trestným činům.

O tomto návrhu jsme jednali tři roky, nyní je třeba přejít od slov k činům.  V těchto dnech očekávají evropští občané od EU více než cokoli jiného konkrétní výsledky. Vyzýváme všechny členské státy, aby učinily vše pro to, aby se do konce tohoto roku dohodly na znění návrhu.

Jde o peníze daňových poplatníků – nemůžeme již plýtvat časem.

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Barbara Materová, poslankyně Evropského parlamentu, Axel Voss, poslanec Evropského parlamentu