Evropský rozpočet pro rok 2016 dohodnut

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Pavel Poc; zdroj: Evropský parlament.

Evropský parlament a členské země se předběžně dohodly na podobě rozpočtu EU pro rok 2016. V komentáři pro EurActiv ji hodnotí český europoslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Pavel Poc (ČSSD/S&D).

Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie v brzkých sobotních hodinách dosáhli předběžné dohody o podobě rozpočtu na příští rok.

Evropě, která je momentálně zmítána nejen migrační, ale i bezpečnostní krizí, tak bude konkrétně věnováno potřebných 155 miliard eur. Tuto částku považuji za velmi dobrý výsledek, jelikož původní návrh Evropského parlamentu počítal s částkou jen o 2 miliardy vyšší. Platební strop byl naopak tradičně nastaven na částku daleko nižší, a to 143,89 miliard eur.

Je velmi potěšující, že kromě výrazného navýšení závazků k řešení migrační krize došlo i k navýšení programů zaměřujících se na zvýšení zaměstnanosti a podporu výzkumu a vývoje. Částečně si tak mohou oddechnout čeští vědci i jejich zahraniční kolegové. Parlamentu se totiž podařilo vyjednat mírné navýšení prostředků pro Horizont 2020. Tento evropský program pro podporu vědy a výzkumu totiž v minulosti i přes náš protest utrpěl značnými škrty způsobenými vznikem Junckerova investičního balíčku. Nově tak budou vědci moci v příštím roce čerpat prostředky až ve výši téměř 10 miliard eur.

Potřebného navýšení se dočká i evropský vzdělávací program Erasmus+, který v rámci tohoto programovacího období může zlepšit výchozí pozici na pracovním trhu až 4 milionům mladých Evropanů.

Kromě zvýšení rozpočtu zmíněného programu o 6,6 milionu eur plánuje Evropská unie podpořit postavení mladých lidí na trhu práce posílením Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Z iniciativy, kterou však nejdříve čeká oficiální přezkum, by tak mohli více profitovat mladí Češi žijící v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde byla nezaměstnanost mladých v době krize nejvyšší.

Ačkoliv lze celkovou podobu dohody považovat za dobrý výsledek, ze své pozice místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin musím vyjádřit určité zklamání. Zástupci Parlamentu byli v rámci vyjednávání této předběžné dohody donuceni akceptovat škrty v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, animal welfare a zdraví rostlin a zvířat až ve výši 11 milionů eur.

Stejně tak musím k rozpočtu pro příští rok dodat, že bude potřeba být v budoucnosti nanejvýš obezřetný v kontextu vykonávání evropských plateb. Evropská komise minulý rok představila plán pro udržitelnost rozpočtu, k jehož dodržování se jak Evropský parlament, tak i Evropská rada zavázaly. Ze současných informací je bohužel jasné, že ho zástupci členských států porušili přinejmenším v oblastech konkurenceschopnosti, hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti a také udržitelného růstu. V tento okamžik ale nelze přímo určit, kteří příjemci a projekty mohou být eventuálně ohroženi nedostatkem financí.

Tuto prozatímní dohodu musí 24. listopadu posvětit Rada a následující den i plenární shromáždění Evropského parlamentu.