Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma Petra Zahradníka

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Petr Zahradník.

Dění v EU v minulém týdnu je především charakteristické průlomem do jedné ze základních ekonomických svobod, na níž je projekt evropské integrace postaven – v důsledku řešení migrační krize dochází k reálnému ohrožování volného pohybu osob v EU, říká na úvod poradce prezidenta Hospodářské komory ČR Petr Zahradník.

Zdá se dosti možné, že nově pořizované fyzické bariéry či stále systematičtěji prováděné hraniční kontroly, od kterých jsme si rádi odvykli, se stanou nechtěným průvodním jevem následujícího období. Nalézání řešení migrační krize je bezpochyby klíčové téma nynějšího unijního dění a vše statní se zdá být vůči němu podružnějším. S vážností situace se otevírá celá řada velmi zásadních návrhů a námětů, například spojených s výraznou realokací zdrojů Rozpočtu EU či navýšení jeho objemu.

Iniciativa k návratu dlouhodobě nezaměstnaných zpět do práce

Nicméně z dílčích témat se jistě jeví velmi zajímavou iniciativa komisařky Marianne Thyssen, mající napomoci 12 miliónům dlouhodobě nezaměstnaných osob v EU nalézt práci prostřednictvím registrace dlouhodobě nezaměstnaných, individuálního hloubkového posouzení jejich potřeb a potenciálu a prostřednictvím dohody o pracovní integraci, jež spočívá v individuálním plánu zaměřeném na návrat dlouhodobě nezaměstnaných zpět do práce. Opatření by měla být podpořena zdroji Evropského sociálního fondu.

Jednotný vnitřní trh EU v oblasti korporátního zdanění

V debatě s europoslanci zdůraznil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker potřebu nové úpravy korporátního zdanění na úrovni EU, aby se zabránilo podvodům a daňovým únikům. Cesta k tomu podle něj vede prostřednictvím daňové harmonizace. Zdůraznil, že Jednotný vnitřní trh EU není v oblasti korporátního zdanění zdaleka dokončen.

TTIP: Systém investičního dvora

Evropská komise se snaží nabídnout řešení jednoho z kritizovaných bodů v procesu přípravy na dosažení finálního konsensu ohledně Dohody o TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) – způsobu řešení sporů mezi investory a státem. Namísto nyní využívaného a pro účely TTIP zamýšleného Systému vypořádávání sporů (ISDS) je navrhován Systém investičního dvora (Investment Court System) jako autority vybavené instrumentariem schopným spory efektivně řešit.