Evropské osobnosti vyzývají ke společnému boji proti koronaviru

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

© Shutterstock

Desítky zástupců evropské akademické, občanské, veřejné i soukromé sféry vyzývají k jednotě v boji proti koronaviru. 

„My, občané Evropy, si uvědomujeme, že covid-19 je naší společnou hrozbou. Jednu zemi sice může zasáhnout dříve a jiné později, ve výsledku ale poškodí nás všechny a její dopad na naše každodenní životy a ekonomiky se může podobat dopadům války.

My, občané Evropy, se této hrozby obáváme. Navíc nás děsí nesouladná, sobecká a sebedestruktivní krátkozrakost nekoordinovaných národních reakcí spolu s nedostatečnou prozíravostí našich národních lídrů, kteří předstírají, že nevědí, že naše vzájemná provázanost vyžaduje jednotnou evropskou odpověď v podobě přísných opatření vedoucích k omezení pandemie a v podobě celoevropského plánu, který poté restartuje evropskou ekonomiku.

My, občané Evropy, odsuzujeme, že EU je ve své současné podobě nedokončenou Res Publicou bez potřebných nástrojů a jen s chabými kompetencemi, které jí zabraňují postavit se této hrozbě. Vítáme včasné rozhodnutí Evropské komise poskytnout 25 miliard eur a finanční flexibilitu ve snaze podpořit Evropu v boji proti této hrozbě. Více sice zřejmě není v jejích silách, rozhodně to však není dost.

Vyzýváme Evropskou komisi a Evropský parlament, aby navrhly, a národní vlády, aby následně přijaly (první příležitostí bude jednání skupiny Eurogroup 16. března následované mimořádnou Evropskou radou) následující opatření, a to i za pomoci tzv. pasarely zakotvené v Lisabonské smlouvě a zjednodušeného postupu přijímání změn Smlouvy:

  1. Zařadit oblast veřejného zdraví a boje proti epidemiím mezi sdílené pravomoci EU, učinit je předmětem běžného legislativního procesu a poskytnout Komisi mimořádnou pravomoc koordinovat reakci na epidemii, stejně jako by to měly dělat federální vlády.
  2. Rozšířit Evropský stabilizační mechanismus tak, aby mohl poskytnout finance na okamžité posílení evropských a národních zdravotnických systémů v boji proti pandemiím, které ohrožují jak životy Evropanů, tak i ekonomickou a finanční stabilitu EU.
  3. Ukončit povinné opatření rozpočtové stability EU a vytvořit bezpečná aktiva EU, která by financovala celounijní plán na podporu ekonomického oživení a sociální koheze během krizové situace, i po ní.
  4. Přesunout fiskální otázky do oblasti běžné legislativní procedury a poskytnout EU fiskální pravomoci k vytvoření nových vlastních zdrojů, jakými je například uhlíková daň (uhlíkové tarify), digitální daň či daň z finančních transakcí, které budou financovat rozpočet EU (případně rozpočtový nástroj eurozóny, pokud dojde k dohodě pouze na úrovni členů eurozóny).
  5. Okamžitě schválit nový víceletý finanční rámec s objemem v minimální výši 1,3 % unijního HDP, tedy v souladu s požadavkem Evropského parlamentu, a na základě současné struktury financování rozpočtu. Součástí by mělo být opatření vedoucí k dosažení 2 % nových vlastních zdrojů rozpočtu a zajištění klíčových celoevropských veřejných statků.
  6. Plánovanou Konferenci o budoucnosti EU proměnit v evropskou úmluvu, která povede k vytvoření nového ústavního paktu mezi občany EU a členskými státy.

My, občané Evropy, věříme, že tato chvíle je pro EU rozhodující. Způsob, jakým lidé EU vnímají, bude v následujících letech založen právě na tom, jak EU odpoví na tuto krizi. Je čas ukázat, že EU je společenstvím hodnot se společným osudem a že je záchranným lanem pro občany a členské státy v tomto turbulentním globalizovaném světě plném politických, ekonomických a zdravotních hrozeb. Nastal čas přijmout společné kroky a překonat strach. Nastal čas evropské jednoty, nikoli národního rozdělení.“


K výzvě se mohou připojit všichni občané. Stojí za ní filozofové Roberto Castaldi a Daniel Innerarity, a dosud ji podepsalo více než 400 osobností z akademické sféry, občanské společnosti, byznysu a institucí po celé EU, a dokonce i ze zemí mimo EU.

Mezi signatáři jsou i nejvýznamnější evropští vědci a osobnosti občanské společnosti, které sehrávají důležité role v institucích. Je mezi nimi i bývalý předseda Evropského parlamentu, eurokomisaři, ministři, centrální bankéři, členové Evropského parlamentu a národních parlamentů atd.:

Alberto Alemanno, Haute Ecole Commerciale Paris, the Good Lobby

Daniele Archibugi, Acting Director, IRPPS – Italian National Research Council

Enrique Baron Crespo, Chair Jean Monnet ad personam, Former President European Parliament

Vitor Bento, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de Lisboa; former central banker

Tito Boeri, President Triennale di Milano; Full professor Urbanistica Politecnico di Milano

Pierre Brunet, Directeur du Département des Masters de Droit public de l’Ecole de droit de la Sorbonne

Maria Chiara Carrozza, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, former Rector, former Italian Minister of Education, University and Research

Innocenzo Cipolletta, President Assonime, former director general of Confindustria (Association of Italian Business)

Carlos Closa, European University Institute, former Director of the European, Transnational and Global Governance research area; former Deputy Director at the Centre for Political and Constitutional Studies (CEPC) in Madrid, and member of the Venice Commission for Democracy through Law of the Council of Europe

Anna Diamantopoulou, President To Diktio, former Greek Minister and European Commissioner

Rafał Dymek, President Polska Fundacja Robert Schuman

Sergio Fabbrini, Director School of Government at Luiss University

Piero Fassino, President Centro Studi di Politica Internazionale; Vice President Foreign Affairs Committe of the Chamber of Deputies in Italy;

Elsa Fornero, University of Turin, Scientific Coordinator of CeRP – Collegio Carlo Alberto, Vice President of SHARE and Research Fellow of IZA and Netspar, Former Italian Minister of Labour and Social Policies

John Erik Fossum, Arena Center for European Studies, Oslo

Mahmoud Gebril, former Prime Minister of Lybia

Sandro Gozi, Member of the European Parliament, President of the Union of European Federalists, former Under-secretary of state for European Policies

Aldo Kaslowski, Chairman of Organik holding, former Vice-President of Tusiad (Association of Turkish Business)

Guillaume Klossa, writer, founder of EuropaNova and Civico Europa, Sherpa to the reflection group on the future of Europe 2020-2030, former President of the European Broadcasting Union

Anna Krasteva, New Bulgarian University and CERMES, editor-in-chief of Journal Southeastern Europe

Peter Jambrek, President of the New University, Slovenia

Jo Leinen, Former MEP, former President of the Spinelli Group, the European Movement International, the Union of European Federalists

Francesca Longo, President Società Italiana di Scienza Politica

Paolo Magri, Director Istituto per gli Studi di Politica Internazionali (ISPI)

Sylwia Majkowska-Szulc, University of Gdańsk, Secretary of the Board of the Polish Association of European Law

Fabio Masini, University of Rome 3, Co-director International Centre for European and Global Governance (CesUE)

Giovanni Moro, Chairman of Cittandinanza Attiva

Ferdinando Nelli Feroci, President Istituto Affari Internazionali, former European Commissioner for Industry and Entrepreneurship

Kalypso Nicolaidis, Professor of International Relations at the University of Oxford

Claus Offe, Hertie School of Governance in Berlin

Gianfranco Pasquino, University of Bologna, Johns Hopkins Bologna Center and Fellow of the Accademia dei Lincei

Otto Pfersfmann, Directeur d’Etudes Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Lier-FYT Paris

Mikolaj Pietrzak, Dean of the Warsaw Bar Association of Advocates

Gaetano Quagliarello, Luiss University, Senator

Dimitrij Rupel, Nova univerza Ljubljana; former Foreign Minister of Slovenia (1990-1993, 2000-2008)

Saskia Sassen, Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University and a Member of its Committee on Global Thought, which she chaired till 2015

Giuseppe Scognamiglio, Chairman East-West European Institute

Richard Sennett, OBE FBA; Visiting Professor, The Senseable Cities Lab, MIT; Chair, Council on Urban Initiatives, United Nations Habitat; Chair, Theatrum Mundi,

Enzo Siviero, Rector eCampus University, Architect

Arnaud Thysen, Director European Business Summit

Nathalie Tocci, Director Istituto Affari Internazionali, former Advisor to VP/HR Federica Mogherini

Nadia Urbinati, Columbia University

Livio Vanghetti, Executive Vice President of Philip Morris

Anna Wessely, ELTE University of Budapest, President of the Hungarian Sociological Association, Editor-in-chief of  BUKSZ – The Budapest Review of Books

Vladimiro Zagrebelski, Carlo Alberto College in Turin, former Judge of the European Court of Human Rights

Bénédicte Zimmermann, Directrice d’études at the EHESS Paris