Estonsko: malá země, velké srdce i plány

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

estonské předsednictví

© Pixabay

Estonsko je již 120. zemí, která bude předsedat Radě Evropské unie. Rotujícího předsednictví se Estonsko ujalo od 1. července a bude je vykonávat po zbytek tohoto roku. Předsednictví je vždy otázkou prestiže, protože díky němu lze prosazovat národní preference o něco intenzivněji, a vytváří tak příležitost zejména pro menší státy.

Estonsko chce jakožto předsednická země usilovat o nalezení společných prvků, které Evropské unii umožní čelit výzvám společně. Zaměří se na zachovávání společných hodnot, jimiž jsou prosperita, bezpečnost, mír a stabilita v Evropě, které mají podpořit její jednotu. Tuto snahu má reprezentovat i hlavní motto estonského předsednictví „Unity through balance“ což bychom mohli volně přeložit jako „Jednota dosažená prostřednictvím rovnováhy“.

Estonsko si pro své předsednictví předsevzalo čtyři hlavní priority. V čem tato malá země vyniká, je úroveň digitalizace. Estonsko, často přezdívané jako e-Estonsko, je v této oblasti považováno za světovou velmoc. Jednou z priorit, na které se zaměří, bude tedy „digitální Evropa a volný pohyb dat“, který tato země považuje za pátou svobodu EU. Dalšími prioritami Estonska pak bude „otevřená a inovativní evropská ekonomika“, „bezpečná a zabezpečená Evropa“ a v neposlední řadě také „inkluzivní a udržitelná Evropa“.

Estonsko, které prostřednictvím praktických rozhodnutí bude usilovat o zachování jednotné Evropy, čeká velká výzva. Na mysli mám současnou bouřlivou diskuzi, která doprovází vyjednávání o revizi směrnice o vysílání pracovníků, na které pracuji již přes rok jako stínová zpravodajka v Evropském parlamentu. V otázce, která rozděluje Evropu na východ a západ, chce Estonsko usilovat o nalezení rovnováhy mezi právy vyslaných pracovníků a zachováním svobody firmám, které nabízí služby v rámci jednotného trhu. Do estonského předsednictví nyní vkládám velké naděje. Věřím, že bude postupovat pragmaticky a nebude tlačit na přijetí směrnice do doby, než najdou oba tábory společné řešení.

Estonsko nepřebírá předsednictví v jednoduché době, ale pevně věřím, že se mu povede ukázat, že rozdělení Evropy na Východ a Západ není aktuální a že i státy střední a východní Evropy mohou patřit mezi stabilní a pragmatické partnery v jakkoliv těžké otázce a výzvě.

Estonsku přeji hodně štěstí!

Autorka je česká europoslankyně za ANO, v Evropském parlamentu je členkou frakce ALDE.