Privacy Shield: Vítězství pro ochranu soukromí i ekonomiku EU a USA

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Věra Jourová a Penny Pritzkerová © European Commission, 2016 Věra Jourová a Penny Pritzkerová © European Commission, 2016

„Dnes začíná fungovat štít EU–USA na ochranu soukromí, který je vítězstvím pro ochranu soukromí i pro ekonomiku na obou stranách Atlantiku,“ píší na úvod společného komentáře ministryně obchodu Spojených států Penny Pritzkerová a česká eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová.

Před dvěma týdny Evropská unie a Spojené státy přijaly inovativní rámec, který podpoří předávání údajů přes Atlantik při zachování přísných norem na ochranu soukromí: štít EU–USA na ochranu soukromí. Kromě vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob poskytne jistotu zúčastněným společnostem, jejichž podnikání závisí na toku osobních údajů přes Atlantik.

Od tohoto týdne je štít na ochranu soukromí připraven k použití. Podniky ve Spojených státech mohou nyní u Ministerstva obchodu USA prostřednictvím nových internetových stránek (www.privacyshield.gov) provést autocertifikaci, a potvrdit tak, že dodržují zásady štítu na ochranu soukromí.

Štít na ochranu soukromí je výsledkem několikaletého vyjednávání, jehož výsledkem je spolehlivý nový rámec, který zohledňuje obavy evropských zúčastněných stran ohledně pohybu údajů mezi EU a Spojenými státy a odráží judikaturu Evropského soudního dvora. Nový systém poskytuje Evropanům záruku, že jejich osobní údaje budou zúčastněnými americkými společnostmi chráněny a že závazky společností podle tohoto rámce jsou vymahatelné podle práva Spojených států. Díky výsledkům společné práce a materiálům, které jsou součástí balíčku štítu na ochranu soukromí, si mohou být zúčastněné strany v Evropě jisté, že v případě každého přístupu k údajům ze strany donucovacích orgánů USA a národních bezpečnostních agentur jsou zde přísné ochranné mechanismy chránící soukromí a že v případě obav jednotlivců jsou snadno k dispozici příslušné mechanismy náprav.

„Vybudovat most mezi dvěma právními řády nebylo snadné. Ale nový štít na ochranu soukromí za ten čas strávený u jednacího stolu stál.“

Nyní, když štít na ochranu soukromí funguje, mohou společnosti v Evropě i v Americe využívat příležitosti, které nabízí digitální ekonomika. Přenos dat je pro světový obchod a investice zcela zásadní. Společnosti, které mají zařízení a pracovníky na obou stranách Atlantiku, spoléhají na možnost předávat informace mezi USA a Evropou, aby mohly kupříkladu vyplácet své zaměstnance či zpracovávat dávky. Bez přenosu dat mezi EU a USA se neobejde ani inteligentní výroba, výzkum a vývoj a testování výrobků. Už nyní se nad Atlantikem obchoduje s digitálními službami v hodnotě 260 bilionů USD ročně a tato hodnota má velký potenciál ještě k vyššímu nárůstu. Důvěra spotřebitelů je k tomuto nárůstu klíčová.

Od tohoto týdne si mohou evropské podniky „vyvážející“ osobní údaje ověřit, zda se americký podnik certifikoval do štítu, nahlédnutím do veřejného seznamu Ministerstva obchodu. Není nic jednoduššího. Je-li jejich obchodní partner na seznamu uveden, mohou mu bezpečně předávat osobní údaje v plném souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů. Bohatým zdrojem informací o štítu na ochranu soukromí nejen pro podniky ale i pro jednotlivce jsou také internetové stránky Ministerstva obchodu. Evropská Komise dnes rovněž vydává průvodce občana, ve kterém jednotlivci naleznou informace o tom, jak štít na ochranu soukromí zaručuje jejich základní právo na ochranu údajů podle evropského práva, a o tom, kam se mohou obrátit v případě problémů. Spojené státy budou úzce spolupracovat s evropskými nezávislými orgány pro ochranu údajů, neboť především tyto orgány budou pomáhat jednotlivcům a dbát na to, aby rámec náležitě fungoval.

Vybudovat most mezi dvěma právními řády nebylo snadné. Ale nový štít na ochranu soukromí za ten čas strávený u jednacího stolu stál. Bude to dynamický proces s důkladným každoročním společným přezkumem, který zajistí správné fungování systému a vyvrátí možné obavy.

Jednoduše řečeno: štít na ochranu soukromí přináší řešení pro 21. století a zvyšuje ochranu osobních údajů, jež putují mezi Spojenými státy a Evropskou unií.

Jsme přesvědčeny o tom, že štít na ochranu soukromí otevře novou éru v oblasti předávání soukromých údajů i obchodu mezi EU a USA, a že tak přinese konkrétní a praktické výsledky pro občany a podniky.

Ministryně obchodu USA Penny Pritzkerová a komisařka EU pro spravedlnost Věra Jourová.