Digitální trh – jedna z priorit Komise

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Zdroj: shutterstock.com; autor: LDprod

Digitální technologie jsou součástí životů většiny obyvatel Evropské unie a jejich vývoj neustále roste. Stále se však rozšiřování digitálních služeb potýká s řadou omezení, proto se vznik jednotného digitálního trhu stal jednou z hlavních priorit současné Komise Jeana-Clauda Junckera. Strategie, která má překážky odstranit, byla Komisí zveřejněna 6. května.

Vývoj a růst technologií v posledních dekádách dosahuje závratných rychlostí. Nejinak tomu je i v případě digitálních technologií. Vždyť bez digitální technologie by si už valná většina obyvatelstva Evropské unie nedokázala představit život, neb se stala jeho nedílnou součástí. Určitě to není věc nezbytná, ale bez přístupu k internetu už by mnozí dlouhodoběji nechtěli být.

Internet využíváme jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Narůstající počet každodenních uživatelů tomu dává zapravdu. Jak roste počet uživatelů, roste i nárok na pokrytí širokopásmovým připojením a znalost možností internetu, čímž klade nároky i na jeho uživatele.

Vždyť možností užití internetu jsou opravdu široké. Od pracovních k volnočasovým aktivitám, přes nakupování, až k využívání v bankovnictví či komunikaci se státní správou. Kapitolou samou o sobě je i zvyšující se obliba používání tzv. „sociálních sítí“, které prakticky každodenně navštěvují hlavně mladší generace.

Rozšiřování digitálních služeb se však potýká i s řadou překážek či omezení. Může se například jednat o blokování vybraných služeb v některých specifických lokalitách. Problém občas nastává i u propojování některých elektronických služeb, kdy se tím omezením může stát státní hranice.

Tyto i další aspekty, které brání zvyšování efektivit v rámci propojení a digitalizace Evropské unie chce Junckerova Komise odstranit. Jednotný digitální trh se tak stal jednou z priorit Evropské komise.

Na realizaci jedné z nejdůležitějších priorit Evropské komise se podílí projektový tým 14 eurokomisařů. Členkou projektového týmu Jednotný digitální trh je i česká komisařka Věra Jourová, která má v Evropské komisi od listopadu 2014 na starost oblast „Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů“. Projektový tým vede místopředseda Evropské komise Andrus Ansip z Estonska. K problematice jednotného digitálního trhu proběhly na půdě Komise diskuse a samotná strategie pro jednotný digitální trh byla zveřejněna ve středu 6. května.

Komise si stanovila tři hlavní oblasti, na které se zaměří během svého funkčního období:

1. Lepší přístup k digitálnímu zboží a službám pro spotřebitele a podniky

2. Formování vhodného prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb

3. Vytvoření evropské digitální ekonomiky a společnosti s dlouhodobým růstovým potenciálem

Celý text najdete v pravidelném Měsíčníku EU aktualit České spořitelny.