Digitální agenda: plány nestačí, klíčová je jejich implementace

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Radek Špicar; zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vláda včera schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Digitální agendu Česká republika zařadila také mezi priority svého předsednictví ve Visegrádské skupině (V4), které začalo v červenci. Tento vývoj vzbuzuje optimismus. Pouhá příprava plánů a strategií však nestačí – klíčová je vždy jejich implementace, píše v komentáři ředitel Aspen Institute Prague a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Přestože se v poslední době často ozývají kritické hlasy ohledně budoucnosti V4, věřím, že tato forma spolupráce má pro střední Evropu stále velký potenciál. I proto vnímám jako pozitivní, že mezi prioritami českého předsednictví nalezneme již zavedené a funkční aspekty spolupráce, přičemž v popředí zůstávají hlavní výzvy pro náš region, jako je vnitřní soudržnost, energetika či obrana.

Odvětví přímo navázaná na internet tvoří větší podíl HDP než finanční sektor, pojišťovnictví nebo zemědělství.

Obzvláště důležité je, že spolupráce v oblasti digitální agendy bude nadále jednou z priorit společného úsilí Visegrádské skupiny. Jak uvádějí Jan Klesla a Ondřej Malý v Aspen Review, sektory ekonomiky, které jsou přímo navázány na internet, tvoří 3 % českého HDP, což je více než například finanční sektor, pojišťovnictví či zemědělství. Digitální agenda má jedinečný transformační potenciál, a jedná se proto o oblast, kterou bychom měli pečlivě sledovat. 

Digitální agenda: Od strategie k implementaci

V posledních letech se dostává digitální ekonomice stále více pozornosti, a to jak na úrovni Evropské unie, která nedávno představila strategii jednotného digitálního trhu, tak i v našem regionu – Slovensko bylo první zemí, která v rámci svého předsednictví V4 postavila tuto oblast mezi priority. Již během posledního roku jsme mohli zaregistrovat první úspěchy, například akci We4Startup v Silicon Valley nebo společný Příspěvek zemí V4 k jednotnému digitálnímu trhu, ve kterém státy Visegradské čtyřky reflektují potenciál digitální agendy pro region a definují stěžejní témata v této oblasti.

Výše jmenované aktivity jsou však pouhým začátkem. V první řadě je třeba stanovit konkrétní úkoly a přidělit je vhodným aktérům. Spolehlivý a přístupný eGovernment, digitální infrastruktura, kybernetická bezpečnost, podpora pro inovativní malé a střední podniky a startupy, digitalizace tradičních odvětví průmyslu, rozvoj e-skills, ochrana soukromí či odstraňování překážek přeshraničního internetového prodeje – všechny tyto aspekty bývají často zmiňované jako hlavní priority. Široký záběr digitální agendy a její dopad na nejrůznější ekonomické, politické či sociální domény proto vyžaduje komplexní přístup.

Nejpodstatnější je uvědomit si, že strategie a akční plány nejsou vše – klíčem k úspěchu je jejich implementace.  V tomto ohledu si musí jak Česká republika, tak i ostatní visegrádské země „udělat domácí úkoly“. Zařadit digitální agendu mezi priority nestačí, musí následovat konkrétní kroky, aby vše neskončilo jako další nenaplněná strategie, která bude brzy nahrazena jinou.
 

Koordinace doma i ve V4

Prvním krokem je vytvoření mechanismu pro sdílení relevantních dat a osvědčených postupů. Jakkoli se to může zdát jako samozřejmá věc, spolupráce by měla začít právě výměnou informací o národních strategiích, programech a zkušenostech s  konkrétními problémy. Na základě důkladné analýzy současné situace by také měly být vybrány nejvhodnější oblasti pro společný postup.

Každá země V4 musí jmenovat představitele odpovědné za koordinaci, komunikaci a implementaci strategií.

Aspen Institute Prague a další středoevropské organizace mají možnost poskytovat nezávislou platformu, kde se mohou političtí představitelé setkávat se zástupci tradičních průmyslových odvětví, malých a středních podniků a startupů, vědeckými pracovníky a jinými odborníky, aby hledali nejlepší cesty pro naplňování stanovených priorit. To je také důvod, proč plánujeme úzce spolupracovat s dalšími think-tanky ve střední Evropě, a posilovat tak hlas volající po skutečně regionálním přístupu k digitální agendě. Pouze tak se totiž může V4 stát jedním z hlavních aktérů v této oblasti v rámci  EU i globálního trhu. Je také nezbytné, aby každá Visegradská země jmenovala představitele s jasnými úkoly a kompetencemi, kteří budou odpovědní za koordinaci, komunikaci a implementaci strategií na národní úrovni i spolupráci s ostatními státy V4.

Naším úkolem je přesvědčovat nejen politiky, ale také zástupce tradičních odvětví průmyslu, z nichž řada význam digitalizace stále ještě plně nedoceňuje. Zde je opět třeba koordinovat naše aktivity v rámci regionu a současně hledat osvědčené postupy i za jeho hranicemi, v zemích jako je Německo nebo Velká Británie. Vlády V4 by měly být v tomto procesu jedním z klíčových hráčů.

Radek Špicar je výkonný ředitel Aspen Institute Prague a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku.

Komentář původně vyšel v anglickém jazyce na serveru Visegrad Insight.