Co píší evropské think-tanky o TTIP a klimatu?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Maroš Šefčovič; zdroj: Evropská komise.

Přehled toho, co zaujalo analytiky Ondřeje Kaletu a Vladimíra Bláhu z evropské sekce na Úřadu vlády. Přečtěte si vybrané články z evropských think-tanků. Třeba o klimatu, TTIP nebo o možných dopadech rozšíření plynovodu Nord Stream na střední Evropu.

EU climate and energy governance: there’s more to it than meets the eye
(C. Egenhofer, A. Marcu, J. Núñez-Ferrer, F. Genoese, M. Elkerbout, Centre for European Policy Studies, 5 str.)
Stručná analýza think-tanku CEPS konstatuje, že unijní přístup k energetice a klimatu musí pokrývat více problémů, než je uvedeno v Energeticko-klimatických cílech EU do roku 2030. Podle autorů by měl nový systém zahrnovat nejméně sedm komplexních oblastí, které v textu představují. V závěru navrhují, aby Evropská komise vytvořila plán, který by vytyčil směr a časovou osu pro přijetí nového systému v této oblasti.

What the Proposed Extension of the Nord Stream Would Mean to Central Europe?
(M. Ugrósdy, Külügyi és Külgazdasági Intézet, 8 str.)
Článek maďarského autora se soustředí na navrhované prodloužení plynovodu Nord Stream, jehož kapacita by se mohla až zdvojnásobit. Autor diskutuje možné dopady této výstavby, zejména na země střední Evropy. V současnosti tranzitní země jako Slovensko nebo Maďarsko by po případném prodloužení přišly o značné prostředky plynoucí z poplatků za tranzit a jejich plynovodní síť by se musela přeměnit. V závěru Ugrósdy tvrdí, že návrh na rozšíření Nord Streamu, stejně jako tomu bylo v případě South Streamu, je ruským krokem za účelem dalšího rozkolu mezi členskými státy Evropské unie. Členské státy se dle autora budou muset rozhodnout, zda je důležitější obchod anebo principy.

The Transatlantic Trade and investment Partnership (TTIP): Challenges and Opportunities for the Internal Market and Consumer Protection in the Area of Motor Vehicles
(G. Kolev, J. Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 47 str.)
Autoři studie tvrdí, že dopady TTIP na evropský automobilový průmysl budou záviset na rozsahu liberalizace obchodu v tomto odvětví. V oblasti motorových vozidel by tak TTIP měla jít dále než jí podobné smlouvy EU s jinými zeměmi, co se liberalizace týče. Podle autorů by měla být zrušena cla a také by měly být omezeny necelní bariéry, které pokřivují trh. Dále je nutné uznat regulační svrchovanost Evropské unie, její demokratickou legitimitu a vysokou úroveň standardů v oblasti bezpečnosti cestujících a životního prostředí.

Přehled dalších zajímavých studií naleznete na stránkách portálu Euroskop.cz pod tímto odkazem.

Autoři pracují v Oddělení institucionální komunikace Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.