Co píší evropské think-tanky o migraci nebo globální strategii EU?

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: shutterstock.com; autor: Ververidis Vasilis

Přehled analýz, které v lednu zaujaly analytiky z evropské sekce na Úřadu vlády. Například o pracovní migraci, Schengenu nebo připravované Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU (EGS).

What is happening to the Schengen borders?
(Elspeth Guild, Evelien Brouwer, Kees Groenendijk, Sergio Carrera, CEPS, 26 str.)

Analytický materiál kolektivu autorů z bruselského think-tanku Centre for European Policy Studies se zamýšlí nad aktuálním stavem krize Schengenského prostoru. Rekapitulují vývoj uplynulého roku 2015, jenž vedl v důsledku zesílení migrační vlny k obnově vnitřních hraničních kontrol ze strany řady členských států Unie. Autoři odmítají tvrzení o „systémové krizi" Schengenu jako přehnané a poukazují na soulad prosazovaných opatření s platnou unijní legislativou (Schengenský hraniční kodex). Dokument dále kriticky hodnotí způsob řízení vnitřních a vnějších hranic EU a dochází k závěru, že největší budoucí výzvou není dočasné uzavírání/kontrola uvnitř Unie, avšak zajištění plného respektování mezinárodních právních norem v oblasti azylu ve vztahu k migrujícím, odpovědnost a nezávislý monitoring naplňování standardů EU. CEPS v této souvislosti vyzývá k vedení informované a transparentní diskuze o fungování „Schengenu" a o zřízení Evropské pohraniční a pobřežní stráže při zohlednění těchto normativních aspektů.

The Costs and Benefits of Large-scale Immigration
(Robert Rowthorn, CIVITAS – Institute for the Study of Civil Society, 108 str.)

Monografie britského nevládního centra CIVITAS zkoumá náklady a přínosy migrační vlny velkého rozsahu ve Spojeném království. Její autor, emeritní profesor ekonomie působící dříve na univerzitě v Cambridge a na King’s College, rozebírá hlavní převážně hospodářské a demografické dopady přistěhovaleckého fenoménu. Shrnuje základní historické údaje o každoročním čistém „migračním saldu" občanů EU i třetích zemí mířících do UK, na jejichž základě formuluje odhady budoucího vývoje. Za předpokladu pokračování stávajících proporcí povede imigrace podle studie ke strmému růstu populace UK (včetně přírůstku osob v produktivním věku) a zvýšení objemu tamního hospodářství (HDP na hlavu, příjem státního rozpočtu). Převažující ekonomická pozitiva však budou spíše mírná a ne zcela zaručená (závislá na míře kvalifikovanosti nových pracovníků a (ne)úspěchu jejich integrace do společnosti). Radikální snížení počtu příchozích na řádově „desítky tisíc" ročně (deklarovaný cíl vlády D. Camerona) považuje autor za objektivně nerealizovatelný.

Crafting the EU Global Strategy
(Kristi Raik, Niklas Helwig, Tuomas Iso-Markku, The Finnish Institute of International Affairs, 8 str.)

Tématem článku je v současné době zpracovávaná nová globální strategie EU, především hlavní témata, která by měla řešit, a také potenciální silné stránky EU jako zahraničněpolitického aktéra. Autoři článku zvolili tematický přístup, aby tak zdůraznili, že strategie by měla být základem pro řešení specifických problémů a pro vztahy s jednotlivými regiony a zeměmi. Nová strategie by podle nich měla být schopna uvést v soulad hodnoty a zájmy EU a mělo by z ní jednoznačně vyplývat, že úkolem společné bezpečnostní a obranné politiky je zajištění bezpečnosti EU a jejích občanů.

Přehled dalších analýz naleznete na webu Euroskop.cz.