Budoucnost evropského průmyslu závisí na digitálních technologiích

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: fotographic1980.

V minulosti přetvářela naši společnost a hospodářství parní energie a elektřina. Dnes jsou to internet a nové technologie. Ve snaze pojmenovat tuto novou realitu plnou superpočítačů, inteligentních sítí a nebývale obrovského množství objemných dat často hovoříme o „čtvrté průmyslové revoluci“.

Průmysl je pilířem evropské ekonomiky – výrobě se v EU věnují 2 miliony společností, které zaměstnávají na 33 milionů osob. Výrazně také přispívá k růstu produktivity. Nezbytnými předpoklady pro to, aby evropský průmysl zůstal konkurenceschopný v celosvětovém měřítku, jsou inovace a technologický pokrok, což platí pro všechna odvětví, ať už jde o zdravotní péči, energetiku, kosmonautiku, dopravu, nebo výrobu automobilů.

Zatímco mnohé oblasti naší ekonomiky rychle přecházejí na digitální technologie a pracovní metody, některá tradiční odvětví, jako například stavebnictví, potravinářství, textilní průmysl nebo ocelářství, v tomto směru zaostávají. Totéž lze říci o mnoha malých a středních podnicích. Ve studiích z poslední doby se odhaduje, že digitalizace výrobků a služeb zvýší v příštích pěti letech v evropském průmyslu roční tržby o více než 110 miliard eur.

Do inovací je třeba investovat. Pokud jde o soukromé investice do digitálních inovací, panuje ve světě ostrá konkurence. Nemůžeme si dovolit zůstat pozadu. V květnu 2015 přijala Evropská komise strategii, jež má přispět k vytvoření skutečného jednotného digitálního trhu a posílit pozici Evropy v globální digitální ekonomice. Tato strategie patří k našim klíčovým politickým prioritám. Proto dnes také předkládáme plány, jež unijnímu průmyslu (od velkých závodů až po menší firmy), výzkumným pracovníkům a poskytovatelům veřejných služeb pomohou co nejvíce využívat digitálních příležitostí.

Většina členských států EU pochopila význam digitalizace svého průmyslu a rozjela iniciativy na propagaci a podporu této proměny. To je i případ iniciativy Průmysl 4.0 v České republice. Ve světle globalizace se však země nemohou se souvisejícími výzvami vypořádat samy, a je třeba jednat na evropské úrovni.

Dnes navrhujeme propojit stávající iniciativy na úrovni států a regionů tak, aby se vzájemně posilovaly. Důležitá je strategická mobilizace veřejných a soukromých investic. V této souvislosti lze vzpomenout úspěšný investiční plán pro Evropu čítající prostředky ve výši 315 miliard eur. Pracovní sílu v Evropě bychom také rádi vybavili digitálními dovednostmi, aby bylo možné obsazovat budoucí pracovní místa. 

Ve světě, kde jsou stále více propojovány miliardy přístrojů, například telefonů či počítačů, je naprosto nezbytné, aby mezi sebou tato zařízení komunikovala bezpečně, plynule a ve společném jazyce – podle daných norem. Navrhujeme opatření, jež urychlí a lépe zacílí tvorbu společných norem v oblasti 5G, cloud computingu, internetu věcí, dat a kybernetické bezpečnosti. Ty pak nastartují rozvoj a odbyt nových technologií, jako jsou inteligentní sítě, mobilní zdravotnické služby nebo propojené automobily.

Na základě stávajících infrastruktur vytvoříme evropský cloud: jedinečnou platformu pro sdílení a využívání velikých objemů dat. Zpočátku bude sloužit vědcům, kteří při výzkumu stále častěji spolupracují na národní i mezinárodní úrovni a ve své práci využívají stále více digitálních technologií. Evropský cloud by jim měl umožnit přicházet s velkými průlomovými inovacemi, jež podpoří evropskou znalostní ekonomiku, a měl by jim také pomoci řešit celosvětové problémy, jakými jsou například epidemie eboly nebo virus zika. Časem bude evropský cloud zpřístupněn i podnikům a poskytovatelům veřejných služeb.

Digitálnímu světu se však nepotřebuje otevřít jen průmysl a výzkum. Digitální řešení budou velmi prospěšná také pro poskytovatele veřejných služeb (a v konečném důsledku i pro daňové poplatníky), protože jim sníží administrativní náklady, přinesou zefektivnění a zvýší kvalitu služeb. Abychom podnítili přechod na elektronickou veřejnou správu, předložíme opatření na podporu plně elektronického, internetového vyřizování běžných administrativních postupů, jako například zápisů do obchodního rejstříku, výzev k účasti v soutěži nebo úředních podpisů. Společnosti, které chtějí působit v několika členských státech EU, by měly mít do budoucna možnost vyřídit potřebné formality jen v jedné evropské zemi. Jedná se o cíl pilotního projektu, který letos zahájíme se správními orgány, jež budou zásadu „papírování jen jednou“ uplatňovat u firem bez ohledu na hranice.

Evropa doposud stála v čele každé průmyslové revoluce. Proto je nyní třeba, abychom spojili všechny své síly a zasadili se o to, že ani „čtvrtá průmyslová revoluce“ nebude výjimkou.