Balík Evropské komise k energetické bezpečnosti: další krok na cestě k energetické unii

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza; zdroj: Úřad vlády ČR.

Téměř před rokem EU nastoupila cestu k vytvoření energetické unie. ČR od začátku zdůrazňovala, že je především nutné usilovat o to, aby se energetická unie naplnila obsahem a nezůstala pouze prázdným konceptem. Rok 2015 byl svědkem úvodních iniciativ, které celou architekturu energetické unie vykreslují. Další konkrétní iniciativy přicházejí již zkraje letošního roku. Prvním pomyslným krokem roku 2016 je představení tzv. balíčku Evropské komise k energetické bezpečnosti. Ten se zaměřuje dvě oblasti – bezpečnost trhu se zemním plynem a sektor vytápění a chlazení. Co má Evropská komise v plánu, vysvětluje ve svém komentáři státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Bez nadsázky je třeba říct, že bezpečnost dodávek zemního plynu je základním pilířem debaty o energetické bezpečnosti jako takové. Je to přirozené – globální trh se zemním plynem není (na rozdíl například od trhu s ropou) zdaleka liberalizovaný a snoubí se na něm jak ekonomické, tak geopolitické vlivy.

Energetická závislost je jenom jiným slovem pro závislost politickou.

Avšak rok 2015 bohužel ukázal, že solidarita a důvěra, takto základní principy energetické unie, si zatím někteří hráči neosvojili. Pokud myslíme naše úsilí o zvýšení energetické bezpečnosti Evropy vážně, musíme vyhledávat taková řešení, která nejsou s principy energetické unie v rozporu, nikoliv ta, která naopak výrazným způsobem zvýší naši závislost na dominantních dodavatelích zemního plynu, přičemž jim tak umožníme trvale využívat svoje tržní postavení jako politickou zbraň. ČR musí usilovat o to, aby dílčí ekonomické zájmy neohrozily energetickou bezpečnost našich sousedů a partnerů. Energetická závislost je totiž jenom jiným slovem pro závislost politickou, a proto je třeba se zasadit o to, aby například Ukrajina svoji nastoupenou cestu udržela a mohla o svém osudu rozhodovat sama.

Balík proto přichází s návrhy konkrétních opatření, jak unijní trh se zemním plynem učinit efektivnějším a bezpečnějším. Soustředí se na oblast zkapalněného zemního plynu, mezivládní dohody týkající se nákupů zemního plynu a zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu obecně.

Česká vláda tyto dokumenty vítá a věří, že mají potenciál přispět ke zvýšení evropské energetické bezpečnosti. Jejím základním pilířem by podle české vlády měla být diverzifikace zdrojů, přičemž zkapalněný zemní plyn je bezpochyby jednou cest, jak dodávky diverzifikovat. Stále je ale potřeba být racionální a EU by měla usilovat o to, aby kromě výstavby nové infrastruktury byla efektivně využívána již existující. Kromě terminálů bude Evropa potřebovat také cesty, kudy z nich bude plyn rozváděn dál. ČR může a měla by v tomto sehrát důležitou úlohu. Prosazovat tak i nadále budeme dokončení Severo-jižního plynového propojení tak, aby Evropa mohla čerpat z terminálů v polském Svinoústí a na chorvatském Krku.

Evropská komise ve svém balíku představila také svou vizi pro sektor vytápění a chlazení, který by měl zohlednit dynamický vývoj energetiky v posledních letech. Podle Evropské komise je potřeba, aby se posílila role spotřebitele, aby byly v maximální míře využity obnovitelné zdroje energie a aby členské státy EU v co nejvyšší míře využily potenciálu kogenerace elektřiny a tepla. ČR má v tomto odvětví Evropě co nabídnout, především naše bohaté zkušenosti a širokou síť tepláren, které na kogeneračním principu fungují již několik desetiletí. Proto oceňujeme důraz, který Komise ve strategii na tento typ získávání energie klade.

Je to stále pouze několik krůčků na dlouhé cestě k vytvoření energetické unie.

I s dalšími myšlenkami Komise lze v obecné rovině souhlasit, nesmíme však opomíjet historická, zeměpisná a ekonomická specifika jednotlivých členských států. Není a nebylo by rozumné nastavit univerzální řešení pro všechny. V tomto duchu jsme také na podzim formulovali společnou pozici s našimi partnery z Visegrádské skupiny.

Sečteno a podtrženo, Evropská komise se v balíku věnuje tématům, která si pozornost rozhodně zaslouží. Je to ale stále pouze několik drobných krůčků na dlouhé cestě k vytvoření evropské energetické unie a k nalezení synergií mezi jednotlivými oblastmi evropské energetické politiky. Balíček obsahuje témata, ve kterých máme co říct a co nabídnout. ČR proto musí být i během nadcházejících jednání aktivní a srozumitelná a nadále bude Evropskou komisi podporovat v přípravě dalších dílků, které ve výsledku složí funkční a komplexní mozaiku energetické unie.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti