Aktuální dění v EU: Klima, klima, klima

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Petr Zahradník.

Událostem minulého týdne zcela jednoznačně dominovala akce, která daleko přesahuje akční radius EU – Konference OSN o klimatických změnách COP21 v Paříži, kde EU zanechává velmi viditelnou stopu, nicméně ambiciózních účastníků na ní lze registrovat nespočet. Nelze pochybovat o tom, že právě tato akce zůstane na čele pozornosti i v týdnu právě započatém, pokud se – nedej bože – nestane něco nepředvídaného.

Je nepochybné, že EU iniciovala aktuální průběh klimatických vyjednání a podobu nástrojů, které z nich vycházejí. Nicméně lze si klást legitimní otázku, zda si svoji vůdčí pozici stále drží. Svět rozhodně nespí a aktivity prezentované řadou zemí ze všech kontinentů prostě vzbuzují respekt.

EU přichází na konferenci COP21 s ambiciózními cíli:

  • omezení limitu globálního oteplování průměrnou hodnotou nárůstu maximálně o 2°C;
  • dosažení závazku k redukci skleníkových plynů alespoň v rozsahu 60% do roku 2050 oproti roku 2010;
  • dekarbonizace světové ekonomiky do konce tohoto století.

Jakkoliv se tyto cíle mohou zdát náročné a vyžadující opravdu radikální změnu ekonomických modelů, výrobních, spotřebitelských a investičních návyků, zkrátka revoluci v myšlení, představitelé některých dalších států i korporací v Paříži dokazují, že nemusejí být dostatečné, dokonce i pro zachování existence některých území (Marshallovy ostrovy).

K aktivitám velkého kalibru (i s dopadem na záležitosti klimatu, ale nejen je) bezesporu patří přijetí nové evropské strategie pro letectví Evropskou komisí. Jejím cílem je vytvořit významný ekonomický stimul a posílení průmyslové základny EU.

Jejími prioritami jsou:

  • zajištění vedoucího místa EU v mezinárodním letectví a zajištění rovných podmínek na globálním aviatickém trhu;
  • řešení překážek bránících rozvoji letectví (omezení týkající se kapacity, efektivnosti a propojenosti);
  • zachování náročných standardů bezpečnosti, životního prostředí apod. v podmínkách, kdy poptávka po výkonech leteckých společností dramaticky stoupla;
  • zajištění pokroku v inovacích, digitálních technologiích a investicích.

Tato iniciativa může být vnímána též jako „hozená rukavice“ pro český aviatický průmysl, disponující ohromnou tradicí a nyní poněkud roztříštěnou současností.

Jedna z klíčových podmínek pro naplnění ambiciózních (byť dosud nedohodnutých) závěrů pařížské konference bude záviset na financování. Všechny korporace finančního zprostředkování, nakládající s úsporami, by si měly být vědomé příležitosti, která se v této oblasti nachází. Této příležitosti se snaží chopit i představitelé veřejných finančních rozvojových institucí typu EIB, Světové banky, Asijské či Africké rozvojové banky a dalších, mající k dispozici rejstřík na míru vytvořených nových produktů, jež v současnosti v součinnosti s komerčními bankami i investičními společnostmi po celém světě začínají implementovat a alokovat tak své zdroje do těchto, mnohdy zcela nově se rodících odvětví. To v Paříži dokumentovali například komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici či viceprezident EIB pro klima a energetiku Jonathan Taylor, mezi mnoha dalšími.

Jak patrno, klimatická témata převládala, nicméně neměla by zcela odpoutat pozornost od dalších událostí, které se k němu ostatně též vztahují. Za prvé zmiňme scénář zavádění kapitálové unie, který se zaměřuje v současné etapě na procesy spojené se sekuritizací. Do konce roku 2019 by měla být vytvořena plně funkční kapitálová unie, která by měla snadněji umožnit naplňování i financování projektů v oblasti klimatických změn. A za druhé, s mírným sarkasmem si připomeňme, že téměř dva roky poté, co oficiálně odstartovalo programovací období 2014–2020, byl současně (teprve; téměř půl roku po posledním programu českém) schválen poslední Operační program, který je pro toto období zamýšlen – týká se regionálního rozvoje v italské Kampánii. Kohezní politika a podpora Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) by měla přispět i rozvoji klimatické ekonomiky. O očekávaných efektech kohezní politiky v období 2014–2020 bude zajímavé sledovat sdělení Evropské komise, jež se chystá k vydání na 14. prosinec letošního roku.

Petr Zahradník je poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a v současné době delegát konference COP21 v Paříži.