Zemědělské dotace EU budou v režii členských zemí. Musí ale splnit cíle stanovené v Bruselu

reforma SZP

@ Pixabay

Brusel zemědělcům přestane nařizovat konkrétní opatření a zodpovědnost převezmou členské státy. Komise jen bude dohlížet na to, by plnily předem dohodnuté cíle a strategie, jinak země nebudou mít nárok na finance. Pro český venkov to však může vzhledem k výsledkům voleb znamenat nebezpečí.

Společné cíle, ale odlišné cesty, jak jich dosáhnout. Právě tak bude vypadat budoucí společná zemědělská politika EU (SZP). Včera o tom informovala Evropská komise v očekávaném sdělení o evropském zemědělství a potravinářství po roce 2020.

„Stávající systém bude nahrazen novým,“ shrnuje eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan.

Dosud určovala podrobné podmínky a pravidla pro rozdělování dotací mezi zemědělce především EU v rámci tzv. prvního pilíře. Přístup „shora dolů“ se ale vzhledem k rozmanitosti evropského zemědělství příliš neosvědčil.

Chystaná změna proto spočívá v tom, že se z Bruselu přenese více odpovědnosti na národní úřady.

Členské země tak dostanou větší volnost a budou moci samy rozhodovat o tom, jak zemědělské dotace nastaví.

Zatím však není jasné, jakou sumu bude moci EU mezi státy přerozdělit. Nejprve se totiž Unie musí dohodnout na víceletém finančním rámci, k čemuž by mělo dojít v květnu příštího roku.

Více kompetencí v rukou vlády může ohrozit český venkov

„Záměr Komise dát větší kompetence členským státům je určitě v pořádku,“ komentuje sdělení Komise agrární analytik Petr Havel.

Otázkou však zůstává, jak s tím země EU včetně České republiky naloží.

„Budeme mít nového ministra zemědělství, který podporuje spíše velkopodnikové zemědělství, a budoucí premiér bude dělat totéž,“ vysvětluje Havel pro EurActiv.cz.

Českému venkovu by se tak větší role vlády při rozdělování dotací nemusela vyplatit.

„Lze očekávat, že se u nás bude nadále podporovat výroba a produkce. Pro naši krajinu to ale není dobré,“ upozorňuje analytik.

Hynek Fajmon: Musíme omezit dotace pro velké podniky a zachránit český venkov. Více >>>>

Naprostou volnost však členské země nedostanou. Budou muset připravovat strategické plány a dosáhnout konkrétních cílů, které si Unie určí. Pokud se tak nestane a země nezvládne cíl splnit, přijde o finance.

Cíle navrhne Evropská komise. Následně projdou běžným legislativním procesem a jednat o nich budou jak členské země, tak i Evropský parlament.

Eurokomisař Hogan značil, že cíle se budou týkat ochrany životního prostředí, rozvoje venkovských oblastí, ale také tvorby nových pracovních míst a podpory rodinných podniků. V podstatě budou kopírovat priority současné Komise a odpovídat mezinárodním závazkům jako je například Pařížská klimatická dohoda.

Brusel tak podle Havla může být jakousi pojistkou pro český venkov a malé a střední podniky, které jsou v Česku v menšině.

Video: Jak zemědělská politika EU ovlivňuje český venkov? Více >>>>

Zjednodušení pouze pro Brusel?

Komise si od nové SZP slibuje nejen větší flexibilitu pro členské země, ale hlavně jednoduchost. O tu ji také ve veřejné konzultaci zemědělci žádali.

Podle evropského think tanku Farm Europe ale reforma SZP odlehčuje zejména úředníkům v Bruselu, nikoli samotným farmářům, kteří budou nadále čelit náročné administrativě ve svých vlastních zemích.

Potvrzuje to i Petr Havel, který dodává, že byrokracie je pro Česko charakteristická.

„Z naší tuzemské praxe víme, že když Brusel vydá nějaké opatření, naši legislativci k tomu přidají byrokratickou zátěž a pak to svedou na EU,“ vysvětluje.

Na místo ambicí Komise ustupuje

Přestože řada členských zemí více pravomocí v oblasti společné zemědělské politiky uvítá, evropským zemědělským organizacím se takový postup dvakrát nezamlouvá.

„Výzvy, kterým evropský potravinářský průmysl čelí, potřebují ambiciózní SZP. Komise by za ni měla převzít zodpovědnost, nikoli se jí vyhýbat,“ uvádí analytici z evropského think tanku Farm Europe.

Stejně jako organizace Copa-Cogeca, které sdružují evropské zemědělce, si stěžují i na to, že Komise udělala krok od společné zemědělské politiky EU směrem k její nacionalizaci.

Podle Komise ale bylo načase uznat, že univerzální řešení, která nabízela, nejsou vhodná pro všechny a bude lepší, když o důležitých věcech budou rozhodovat orgány bližší samotným zemědělcům, tedy orgány národní. Musí to však být v souladu s cíli EU.