Zemědělci používají více pesticidů kvůli restrikcím EU, říká ministerstvo zemědělství

pesticidy zákaz

@ Shutterstock

Čeští zemědělci použili loni více pesticidů než v předchozích roce. Podle ministerstva zemědělství na tom má podíl Evropská unie, která mnohé účinné látky zakazuje. Řada pesticidů však zůstává na trhu, přestože se jedná třeba o velmi nebezpečné endokrinní disruptory.

Česká republika se společně s dalšími zeměmi EU snaží omezit používání nebezpečných pesticidů v zemědělství. Spotřeba pesticidů v ČR se však meziročně zvýšila o 0,61 %. Podle ministerstva zemědělství za to může „velmi restriktivní“ proces na evropské úrovni, při kterém Unie přísně posuzuje a zakazuje některé tradičně používané látky.

„Následně jsou zemědělci nuceni původní přípravky na ochranu rostlin nahrazovat jinými, velmi často s nižší účinností, což vede logicky ke zvýšení celkové spotřeby pesticidů,“ vysvětlila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Europoslanec Pavel Poc (ČSSD, S&D) by však jednání Evropské unie za velmi restriktivní neoznačil. „Pokud jde o účinné látky, tak vyřazovány jsou opravdu pouze ty nejnebezpečnější,“ řekl europoslanec redakci a upozornil, že na trhu se stále objevují extrémně účinné látky jako například 2,4-D, složka chemické zbraně „agent orange“ používané ve válce ve Vietnamu.

Za omezováním pesticidů navíc stojí samotné členské země, nikoli Evropská komise. Každá účinná látka je totiž přezkoumávána jedním určitým státem, který pak podává zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin.

„Kromě toho se zdá, že příslušná ministerstva členských zemí jsou doslova mistry výjimek a snaží se prodloužit používání nebezpečných látek, jak to jen jde,“ uvedl dále europoslanec Poc.

Na řadě jsou endokrinní disruptory

Většina pesticidů je používána v produktech pro ochranu rostlin. Mezi nimi jsou však i velmi nebezpečné endokrinní disruptory, neboli hormonálně aktivní látky, které mají neblahý vliv na lidské zdraví a mohou způsobovat i nádorová onemocnění.

Právě endokrinní disruptory se staly dalším terčem Evropské komise ve snaze omezit užívání pesticidů v Evropě. Začátkem července dostala od odborníků ze členských zemí souhlas k tomu, aby endokrinní disruptory definovala, což umožní určit, které přípravky je obsahují a měly by být staženy z trhu.

Návrh Komise projedná Rada a Evropský parlament.  Tam může narazit na odpor frakce Zelených/EFA, pro kterou je návrh zklamáním.

„Kritéria nastavená Komisí učiní identifikaci endokrinních disruptorů velmi obtížnou, což znamená, že z trhu téměř žádné produkty nezmizí,“ uvedla frakce v reakci na návrh Komise. „Zelení litují, že Komise stejně jako většina členských zemí podlehla zájmům velkým agro-chemickým podnikům na úkor bezpečnosti a zdraví veřejnosti.“

Podle eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise jsou ale kritéria prvním a důležitým krokem pro rozvoj další legislativy týkající se nebezpečných pesticidů. „Je to velký úspěch,“ komentoval přijetí návrhu zástupci členských zemí. „Spoléháme na to, že v Evropském parlamentu a Radě získáme podporu, aby mohla kritéria vejít v platnost,“ uzavřel eurokomisař Andriukaitis.