Zelení: Podporujeme federalizaci EU. Kvóty neodmítáme

© Zelení

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Jednotná zahraniční politika, armáda i tajná služba. Tak si Strana Zelených představuje federalizovanou EU. Rovněž souhlasí se zastropováním zemědělských dotací či s přijetím eura. Naopak nechce, aby EU řešila nízké mzdy v Česku. Také požaduje zastavení vstupních rozhovorů s Tureckem a nadále nepodporuje spolupráci V4.

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

„Chceme Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany,“ uvádí ve svém programu Strana Zelených. Jaká je jejich pozice k dalším oblastem unijní politiky, jako jsou dotace EU, zemědělství, sankce vůči Rusku nebo konvergence mezd mezi členskými státy? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ano. Poslední roky jednoznačně ukázaly, že migrace je celoevropským tématem, které vyžaduje celoevropské řešení.

Jak nastavit azylová pravidla, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako jsou nyní Itálie a Řecko?

Akutní problém lze řešit pomocí kvót, které Zelení na rozdíl od všech ostatních stran neodmítají. Do budoucna je potřeba vytvořit bezpečné cesty pro žadatele o azyl. Zmizel by tak přetlak na řeckém a italském pobřeží a lidé by přestali umírat na moři.

Migrace je celoevropské téma, které vyžaduje celoevropské řešení.

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?          

Ano. Podporujeme jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (SZBP) s jednou armádou. Taková armáda by byla efektivnější a levnější než 27 jednotlivých armád členských států.

Jaké by měly být její kompetence? Jak si do budoucna představujete evropskou integraci v oblasti obrany? Jaké hloubky by měla dosáhnout?

Podporujeme federalizaci EU. V takovém případě by společná armáda měla podobnou úlohu jako národní armády národních států. Byla by tedy například garantem společné zahraniční politiky a bezpečnosti.

Podporujeme jednotnou SZBP s jednou armádou, která bude levnější a efektivnější než 27 armád členských států.

Vnitřní bezpečnost

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby?

Ano. Chceme, aby se EU stala federací s vlastní zahraniční politikou, armádou a logicky i tajnou službou.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Do jaké míry by měly sdílet své informace? 

Sdílení informací tajných služeb podporujeme. Považujeme to za jeden z efektivních způsobů, jak předcházet teroristickým útokům.

Sdílení informací tajných služeb je jeden z efektivních způsobů, jak předcházet teroristickým útokům.

Michal Berg: EU by se podle Zelených měla stát federací. Více ˃˃˃˃

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?

Ne. Turecko v současnosti není zemí, která by do EU mohla vstoupit.

Problematická je nedemokratická politika prezidenta Erdoğana a tvrdý postoj vůči Kurdům. Přístupové rozhovory by tedy měly být zastaveny.

Současná nedemokratická politika Turecka se neslučuje s členství v EU.

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?

Ne. Sankce proti Rusku jsou vázány na anexi Krymu a podporu separatistů na východě Ukrajiny. Rusko ve své politice pokračuje, proto by měly zůstat i sankce.

Pod jakou podmínkou by k jejich zrušení mohlo dojít? Máme i nadále trvat na tzv. Minských dohodách?

Podmínkou ke zrušení sankcí je změna konkrétních projevů ruské politiky, které byly původním impulzem k zavedení sankcí.

Sankce vázané na ruskou podporu separatistů na východě Ukrajiny tak mohou být zrušeny ve chvíli, kdy Rusko separatisty přestane podporovat a kdy začnou být dodržovány Minské dohody.

Rusko stále podporuje separatisty na východě Ukrajiny, takže sankce musí pokračovat.

V4

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?  

Ne. V současnosti blízkou spolupráci v rámci V4 nepodporujeme. Současné směřování Maďarska a Polska totiž není ničím, co bychom chtěli následovat či podporovat.

Měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a Evropské rady stejně?

Zelení chtějí, aby byla Česká republika v jádru evropské integrace. To je v ostrém rozporu se současnou politikou Maďarska a Polska. Proto nepodporujeme společné hlasování v rámci V4.

Současná politika Maďarska a Polska se neslučuje s tou českou. Proto nadále nepodporujeme spolupráci v rámci V4.

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Ne. Není úlohou EU, aby řešila strukturální problémy české ekonomiky, které nízké mzdy způsobují. To je náš úkol.

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních státech EU, nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly?

Česká republika se musí přeorientovat na průmysl a služby s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti jsme montovnou EU, vyvážíme průmyslové polotovary místo hotových výrobků.

Musíme podpořit české inovativní podniky a startupy a přestat s investičními pobídkami, kvůli kterým odchází příliš mnoho peněz do zahraničí na dividendách.

Česko se musí přeorientovat na průmysl a služby s vyšší přidanou hodnotou. Nechceme být montovnou EU.

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR dobré?

Ano. V rámci fondů soudružnosti získáváme víc peněz, než kolik přispíváme do rozpočtu EU. Evropské dotace nám pomáhají rozvíjet regiony, rekonstruovat školy a podporovat startupy. Ne všechny dotace jsou však smysluplně využity. To už je ale spíše chyba ČR, nikoliv EU.

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Dotace z EU by měly více směřovat do veřejných projektů, jako jsou investice do školství čí výstavba infrastruktury. Méně by naopak měly jít do soukromých projektů, jako je například Čapí hnízdo.

Dotace z EU by měly méně směřovat na soukromé projekty, a více do školství či start-upů.

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?            

Ano. Chceme se zapojit do integračního jádra EU, a to bude bez přijetí eura stále obtížnější. Česká republika je navíc pro přijetí eura velmi dobře ekonomicky připravena. Není tedy na co čekat.

V jakém časovém horizontu je to podle vás reálné? Jste zastánci vytvoření společného rozpočtu a společného ministra financí zemí eurozóny? Myslíte si, že Česká republika může mít v rámci EU v budoucnu významné a výhodné postavení i bez eura?

V řádu let. A ano, jsme zastánci ekonomické konvergence. Domníváme se, že pokud Česká republika nenastoupí na přechod do eurozóny, dostane se na druhou kolej při rozhodování o evropské integraci.

Pokud Česko euro nepřijme, dostane se na druhou kolej evropské integrace. Na jeho přijetí jsme však ekonomicky dobře připraveni.

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?     

Ano, souhlasíme. Dotace chceme přesměrovat spíše na drobnější zemědělce, kteří dodržují principy ekologie a udržitelnosti. Je velmi nešťastné, že česká vláda zastropování odmítá.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Problém není samotná výše podpory zemědělství jako spíše směřování podpory. Prosadíme takovou reformu společné zemědělské politiky EU a zemědělských subvencí v rámci ČR, která bude účinně chránit biologickou rozmanitost, kvalitu půdy a vody a posilovat místní ekonomiky. Součástí reformy bude také omezení veřejné podpory pro největší zemědělské podniky a agrokomplexy.

Zemědělské dotace chceme přesměrovat na drobnější farmáře, kteří dodržují principy ekologie a udržitelnosti.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.