Zastaví Španělsko příliv uprchlíků z Afriky?

španělsko

Španělsko čelí náporu ilegálních migrantů z Afriky a španělská vláda chce, aby se do řešení tohoto problému zapojilo více států Evropské unie. Španělsko nalezlo prozatím spojence ve Francii.

Společná evropská azylová a imigrační politika se pomalu rodí již patnáct let, nicméně členské státy EU se stále ještě nedohodly na společných pravidlech přidělování azylu uprchlíkům. Díky tomu mohou nyní členské země v oblasti azylu provádět kroky, které nemusí koordinovat s ostatními členskými zeměmi. Tak například španělská vláda José Zapatera udělila letos na jaře 700.000 povolení k pobytu a pracovních povolení nelegálním migrantům. Poté bylo Španělsko vystaveno tvrdé kritice, protože tento krok přitáhne další uprchlíky.

Španělský a francouzský premiér, José Zapatero a Dominique de Villepin, se na svém společném setkání dohodli, že na summitu v Londýně, který se koná 27. října 2005, předloží společný návrh postupu proti ilegální migraci do Evropské unie. Plán by měl obsahovat nejen pasáže o postupu při udělování azylu a pravidlech pro vyhošťování, ale i o hospodářské pomoci zemím, odkud pochází největší množství migrantů, a tranzitním zemím. V případě vyhoštění nelegálních migrantů, kteří v nedávné době přešli hranici ve španělských afrických enklávách Ceutě a Melille, se ukázalo jako problém jejich předání marockým úřadům. Ty je potom bez vody a potravin vyložily na alžírských hranicích uprostřed pouště. Marocké úřady považují celou záležitost za vyřízenou.

Současné události na jižních hranicích Evropské unie by mohly ve svém konečném důsledku vést ke vzniku ustanovení v rámci Společné azylové a imigrační politiky, která by stanovovala jednotné podmínky pro udělování azylu v Evropské unii. Na podobném návrhu jako nyní oba šéfové vlád ze Španělska a Francie pracuje i Evropský komisař pro justici Franco Frattini. Vývojem na jižní hranici EU a ve Španělsku začínají být zneklidněny i ostatní státy, především ze Schengenského prostoru.