Zakažte rozšíření Nord Streamu, žádá Komisi nový polský ministr

Konrad Szymański; zdroj: European Conservatives and Reformists Group

Rozšíření Nord Streamu ohrožuje soutěž na evropském trhu s plynem, jde proti snahám o diverzifikaci dodávek, a Rusko navíc může z plynových zisků financovat vyzbrojování armády. Z těchto důvodů by měla Evropská komise zajistit, že projekt se neuskuteční. Využít k tomu může evropská pravidla pro liberalizaci. Komise tvrdí, že výstavba třetí a čtvrté větve plynovodu není potřebná a že nezíská evropskou podporu.

Nastávající polský ministr pro evropské záležitosti chce, aby Evropská unie zatrhla výstavbu třetí a čtvrté větve Nord Streamu, které by měly dosavadní roční kapacitu plynovodu vedoucího z Ruska do Německa zdvojnásobit na 110 miliard metrů kubických.

Projekt podle něj ohrožuje strategické zájmy celé Unie a porušuje pravidla hospodářské soutěže.

Plány na rozšíření Nord Streamu jsou „daleko za otázkami spojenými pouze s energetikou. V našem regionu má obchod s plynem strategické souvislosti,“ citovala včera nastupujícího ministra Konrada Szymańského polská agentura PAP.

Zisk z provozu plynovodu, který by plynul do ruského rozpočtu, by totiž mohl být použit například k vyzbrojování ruské armády, varoval.

Nord Stream II jde podle něj navíc proti duchu evropských snah o vytváření jednotného a liberalizovaného trhu se zemním plynem.

„Měli bychom infrastrukturu, existovaly by právní nástroje pro vytváření tržního prostředí, ale prakticky bychom mohli obchodovat pouze s palivem pocházejícím od jediného producenta zbaveného tlaku konkurence,“ upozornil.

Evropská komise by tak prý měla využít potřebné nástroje a zabránit tomu, aby se projekt realizoval. Měla by proto uplatňovat pravidla třetího liberalizačního balíčku v energetice, který má zajišťovat hospodářskou soutěž a volný přístup dodavatelů suroviny na evropský trh.     

Obcházení Ukrajiny

Na rozšíření baltského plynovodu se Gazprom v září dohodl s německými společnostmi E.ON a BASF/Wintershall, rakouskou OMV, francouzskou ENGIE a britsko-nizozemskou Royal Dutch Shell.

Dohoda vyvolala odpor nejen v Polsku, ale také na Slovensku a Ukrajině, přes které vede tranzit ruského plynu do EU.

Zvláště Ukrajinu ohrožuje projekt významně. Je totiž součástí ruského plánu na obejití ukrajinského území při přepravě suroviny do Evropy. To by Kyjev nejen připravilo o výnosy z tranzitních poplatků, ale výrazně by to zhoršilo strategické postavení země.

Pro Českou republiku by rozšíření Nord Streamu díky napojení na Německo znamenalo naopak zvýšení tranzitu. Ukončení přepravy plynu přes Ukrajinu však vláda také odmítá.

Společně s partnery z Visegrádské čtyřky proto ministr průmyslu a obchod Jan Mládek na začátku října podepsal deklaraci, která význam tranzitu přes Ukrajinu zdůraznila.

Nord Stream II není potřeba

Ani Komise se zatím k projektu nestaví příliš přátelsky.

„EU zůstává ruskému plynu otevřená. Rádi bychom Rusko v budoucnu viděli jako spolehlivého dodavatele zemního plynu. Rádi bychom ale také, aby přeprava ruského plynu zapadala do naší diverzifikační strategie a aby Rusko – stejně jako jiní dodavatelé – dodržovalo naše pravidla pro hospodářskou soutěž,“ řekl evropský komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete ve svém říjnovém projevu na plénu Evropského parlamentu.

Nord Stream II podle něj bude muset plně odpovídat evropskému právu a také požadavkům na ochranu životního prostředí a pravidlům pro veřejné zakázky.

„Přepravní kapacita z Ruska se v současné době využívá asi na 50 %, což samo o sobě dostatečně přesahuje budoucí evropské potřeby. Kdyby byl postaven, Nord Stream II by podle našich odhadů nadbytečnou přepravní kapacitu z Ruska ještě zvýšil,“ dodal komisař.

„Chci zdůraznit, že Komise aktivně podporuje úsilí o to, aby byla Ukrajina stabilní a spolehlivou cestou pro tranzit plynu,“ řekl také.  

Europoslance proto ujistil, že se rozšíření Nord Streamu nedostane na seznam evropských projektů společného zájmu (PCI) a nezíská evropskou finanční podporu.

Autor: Adéla Denková s využitím EurActiv.com