Zákaz ochucených cigaret a větší varování na krabičkách platí, rozhodl soud

zdroj: Shutterstock; autor: Edyta Pawlowska

Už od letoška má ve členských zemích EU platit nová tabáková směrnice, která zavádí zákaz prodeje ochucených cigaret, větší zdravotní varování na krabičkách doplněná obrázky nebo nová pravidla pro elektronické cigarety. Soudní dvůr EU včera o směrnici rozhodoval na základě žaloby Polska a také dotazů tabákových firem. Legislativa je podle něj v souladu s evropským právem.

Zákaz ochucených cigaret nebo zavádění varovných obrázků na krabičkách není v rozporu s evropským právem, rozhodl včera Soudní dvůr Evropské unie.

Rozhodoval o nové tabákové směrnici dojednané v EU na jaře 2014, kterou kvůli zákazu mentolových cigaret napadlo Polsko podporované Rumunskem. Prostřednictvím britských soudů se pak na oprávněnost evropské politiky ohledně balení cigaret a pravidel pro elektronické cigarety dotazovaly tabákové firmy v čele se společností Philip Morris.

Zákaz příchutí

Cílem směrnice je především snížit atraktivitu kouření pro mladé lidi. Zavádí proto například zákaz ochucených výrobků.

Velká bitva se při projednávání legislativy strhla právě o mentolovou příchuť, která je v řadě zemí včetně České republiky vysoce oblíbená. A tak přestože má směrnice obecně začít platit za dva týdny, na mentolovou příchuť (stejně jako na tabákové výrobky s jinou charakteristickou příchutí, které na celoevropském trhu představují ve své kategorii více než 3 % celkových prodejů – pozn. red.) se vztahuje výjimka do května roku 2020.

Polsko patří mezi státy, kde se mentolové cigarety vyrábí. V souvislosti se žalobou navrhovalo řešit problematiku jinak – zvýšit například věkovou hranici, odkdy by bylo možné si mentolové cigarety kupovat nebo uvádět na tabákových výrobcích upozornění, že cigarety s mentolovou příchutí jsou škodlivé stejně jako ty obyčejné.

Zdravotníci totiž upozorňují na to, že mentolová příchuť pomáhá překonat nepříjemný pocit v začátcích kouření a kvůli svému chladivému účinku může vyvolávat dojem, že kouření není tak škodlivé. Právě proto je prý nebezpečná pro mladistvé.

Soud polské návrhy nepodpořil. Právě kvůli vyšší atraktivitě pro mladé lidi prý totiž směrnice sleduje legitimní zájem, když prodej ochucených cigaret zakazuje.

Zdravotní varování

Dalším z hojně diskutovaných opatření je zvětšení zdravotních varování, která budou povinně doplněna obrázky. Na krabičkách by mělo varování zabírat 65 % přední i zadní plochy. Polovina plochy bočních stran krabiček by měla být určena pro další varování. V současné době přitom tvoří zdravotní varování 30 % přední strany a 40 % zadní strany krabiček cigaret.

Podle zastánců větší varování s obrázky lépe odráží charakteristiku výrobků, které působí negativně na lidské zdraví. Kritici však během projednávání směrnice upozorňovali, že kvůli varováním se zmenší plocha výrobku, která je k dispozici vlastníkům ochranné známky. Prý se tak sníží možnost odlišení od konkurentů a zmenší se prostor pro komunikaci se zákazníky. V důsledku opatření prý také bude usnadněno padělání tabákových výrobků, a kvůli tomu poroste nelegální obchod.

Soudní dvůr rozhodoval o tom, zda je zvětšení a standardizace zdravotních varování v souladu se zásadou proporcionality, tedy zda je opatření potřebné a přiměřené k dosažení cíle, jaký úprava sleduje. Podle jeho rozhodnutí v souladu je a členské státy mají navíc právo stanovit národní legislativu ještě přísněji.

To by znamenalo zavádění takzvaného jednotného balení, které neobsahuje žádná loga, barvy ani grafiky. Tuto variantu už si zvolila Velká Británie, Irsko a Francie.

Elektronické cigarety

Soudní dvůr se zabýval také pravidly pro elektronické cigarety, jejichž výrobci musí oznamovat vnitrostátním orgánům každý výrobek, který plánují uvést na trh. Výrobky také například musí nést zvláštní varování a maximální obsah nikotinu v nich nesmí překročit 20 mg/ml.  

Soud potvrdil, že elektronické cigarety mají objektivně jiné vlastnosti než tabákové výrobky, a že je tak v pořádku, pokud se na ně vztahuje odlišný – a vlastně méně přísný – režim. Nejedná se tak prý o porušení zásady rovného zacházení ani zásady proporcionality.

Adéla Denková s využitím EurActiv.sk