Přechod na 5G internet: Česko čeká řada změn

zdroj: shutterstock.com; autor: Alexander Kirch

Sledovat videa, i když není v dosahu žádné wifi připojení, se stává čím dál častějším požadavkem každého vlastníka chytrého telefonu či tabletu. Každým dnem tak roste objem přenosu mobilních dat, ke kterému je však zapotřebí dostatečná kapacita sítí. Část kmitočtového pásma 700 MHz, na kterém dnes vysílá televize, by proto měla být uvolněna pro mobilní operátory. Co přinesou změny, které by měly nastat už do čtyř let, českým spotřebitelům a jak se na ně připravuje vláda?

Návrh Komise z minulého týdne, podle kterého by mělo být kmitočtové pásmo 700 MHz (dnes využívané hlavně pro digitální televizní vysílání) částečně uvolněno pro mobilní služby, bude pro Českou republiku znamenat řadu změn. Tu pocítí nejen spotřebitelé, kteří se tak v budoucnu dočkají vysokorychlostního mobilního internetu 5G, ale i české firmy.

Z uvolnění spektra se radují především čeští mobilní operátoři, kteří jej vzhledem k nárůstu objemu mobilních dat na chytrých telefonech a tabletech, považují za nezbytný krok kupředu.

Operátoři: „Mobilní datový provoz překonal svým objemem provoz hlasových služeb a jeho růst je díky rozšíření smartphones exponenciální.“

„Mobilní datový provoz překonal svým objemem provoz hlasových služeb a jeho růst je díky rozšíření smartphones a dalších nových druhů mobilních zařízení stále exponenciální,“ řekl redakci prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Šuchman s tím, že k rozvoji sítí vysokorychlostního internetu jsou další kmitočty nezbytné.

Jak změny pocítí televize a její diváci?

Mnohem zdrženlivější postoj vůči návrhu zaujímají televizní služby, které svým divákům umožňují sledovat oblíbené pořady prostřednictvím pozemního neboli terestrického vysílání. Ty totiž využívají kmitočty, jejichž část by měla být využívána právě operátory, a to nejpozději do 30. června 2020. Licence, díky kterým mohou dnes televize na tomto pásmu vysílat, však končí až v rozmezí let 2021 až 2024. Dá se proto očekávat, že pokud jim budou kmitočty odebrány dřív, budou za to požadovat kompenzace.

Přechod na nový způsob vysílání tak nebude v Česku snadný. České televizní programy jsou navíc z 50 až 60 procent vysílány právě prostřednictvím pozemního vysílání, a ne přes kabelové či satelitní, jako tomu je ve většině případů například v Německu.

České televizní společnosti navíc mají nemilé zprávy i pro své diváky, kteří si kvůli změnám budou muset obstarat nový set-top box či rovnou novou televizi.

„Uvolnění pásma 700 MHz je prakticky dnes již realitou a dá se předpokládat, že celý proces bude mít obdobný rozsah, náklady i důsledky, jako měl přechod od analogového k digitálnímu vysílání, tedy včetně nutnosti výměny přijímacích zařízení,“ říká tisková mluvčí České televize Alžbeta Plívová.

To je také jeden z důvodů, proč Komise vyzývá, aby byl návrh přijat v co nejkratší možnou dobu. Stanovit termíny přechodu na nové vysílání DVB-T2 je zapotřebí co nejdříve, aby si lidé mohli pomalu kupovat nové přijímače, a změna tak probíhala co možná nejplynuleji.

Česko strategii připravuje, musí ale zohlednit požadavky Komise

Podle návrhu Komise by měl každý stát EU do poloviny roku 2017 vytvořit plán, podle kterého se bude uvolnění pásma řídit. V případě Česka se jedná o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z dílny ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Ta je od konce ledna projednávána v rámci mezirezortního připomínkového řízení, které končí zítra.

Strategie přdpokládá, že od druhé poloviny letošního roku do roku 2020 bude vysílání probíhat souběžně ve dvou standardech DVB-T a DVB-T2, čímž by měl být plynulý přechod zajištěn. V tomto období by se lidé měli na změny připravit a nakoupit nové televize a set-top boxy, bez kterých si už v roce 2021 oblíbené, neplacené televizní programy nepustí.

Čeští mobilní operátoři upozorňují, že by návrh Komise, která prosazuje koordinovaný přechod ve všech členských státech, měl být v rámci strategie MPO zohledněn.

„Tento návrh byl sice vydán až po uveřejnění strategie, vzhledem k závažnosti tam uváděných informací a návrhu však považujeme za nezbytné, aby strategie byla upravena ve smyslu návrhu Evropské komise před tím, než bude předložena vládě,“ řekl redakci prezident APMS. Příliš času přitom nezbývá, vláda by se strategií totiž měla zabývat už koncem února.

Samotný návrh Komise by měl být Radou a Parlamentem přijat do léta. Očekává se, že v Radě bude návrh Komise nejvíce tlačit velké země, jako Německo a Francie, které už využití pásma 700 MHz pro mobilní služby povolily.

Například Německo hodlá přechod spustit už příští rok a dokud Česko část pásma 700 MHz pro mobilní datové služby také neuvolní, bude německou datovou síť svým televizním signálem rušit. Proto Komise navrhuje, aby byl přechod koordinovaný a probíhal ve všech zemích v ideálním případě ve stejnou dobu.

Autor: Eliška Kubátová