Vzhůru k Průmyslu 4.0, říká vláda. Za bruselské peníze

inovace

© Shutterstock / Phonlamai Photo

V posledních měsících se poměrně často hovoří o tzv. Průmyslu 4.0. Abychom k němu mohli dospět, je třeba výrazná modernizace výrobních i nevýrobních procesů, digitalizace a robotizace. To však pro firmy často znamená velmi vysoké náklady, které však může z velké části pokrýt program evropských dotací zvaný jednoduše „Inovace“.

Česká vláda v loňském roce schválila iniciativu s názvem Průmysl 4.0. Jejím cílem je mimo jiné to, aby české firmy nezaspaly technologické změny, které naši dobu provází, a snažily se svou výrobní i nevýrobní sféru modernizovat a co nejvíce automatizovat s vidinou příchodu čtvrté průmyslové revoluce.

Nedílnou součástí Průmyslu 4.0 jsou internet věcí a robotizace, což jsou prvky, které je nyní třeba rozšířit i do nových oblastí. „Snahou iniciativy je rozšířit tyto principy a procesy i do odvětví, kde nebývaly příliš obvyklé,“ říkají odborníci z Erste Grantika Advisory.

Jednou z cest, jak toho docílit, jsou evropské dotace. Jejich prostřednictvím je totiž nyní možné podpořit automatizaci i digitalizaci výroby, nakoupit moderní technologie či vyvíjet nová ICT řešení. Inteligentní výrobní zařízení a nejrůznější chytré aplikace jsou však velice nákladné.

„Vstupní náklady jsou značné a ne vždy je možné, či ekonomicky výhodné spoléhat se pouze na vlastní zdroje,“ dodávají.

A právě zde přicházejí na řadu evropské dotace, konkrétně pak program Inovace, který je součástí širšího Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). S tím, že je program Inovace vhodným nástrojem pro modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti firem souhlasí i ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

K dispozici je 11 miliard korun

„Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how,“ uvedli zástupci MPO. Mezi podporované aktivity patří zejména zvýšení technologické hodnoty výrobků, zvýšení efektivity výroby a celkově zavedení nových metod výrobních procesů.

Pokud se společnost rozhodne využít programu Inovace, může na svůj projekt získat až 45 % způsobilých nákladů, a to v závislosti na velikosti podniku. Maximálně však může jít o 100 milionů korun. Mezi způsobilé náklady můžeme zařadit například projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data nebo práva k užívání duševního vlastnictví. Celkově je v programu Inovace alokováno téměř 11 miliard korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API), která má OPPIK na starosti, navíc dodává, že program rovněž podporuje zavádění nových produktů na trh. „Podporovanými aktivitami doplňkového charakteru jsou také marketingové a organizační inovace,“ uvádí.

V rámci programu se jedná v pořadí již o třetí vypsanou výzvu. Pokud jde o výzvu druhou, ta je v současnosti vypsána také a nese název Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

„Z tohoto programu lze podpořit projekty na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a v zahraničí, a to prostřednictvím patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů,“ uvedli zástupci API.

V rámci ochrany práv průmyslové vlastnictví mohou evropské dotace pokrýt až 50 % nákladů. Částka se pohybuje mezi 40 tisíci a 1 milionem korun.