Vymáhat přeshraniční dluhy v EU bude jednodušší

EU bude mít jednotný systém přeshraničního vymáhání dluhů. Ministři spravedlnosti členských zemí se včera domluvili na kompromisu. Konečné nařízení by mělo být schváleno napřesrok.

Smyslem tohoto kroku je zřídit jeden nástroj aplikovatelný v celé EU, na jehož základě budou věřitelé v jedné zemi moci vymáhat pohledávky v druhé zemi, aniž by museli postupovat podle jejího národního práva. Stačilo by, aby soud jedné země učinil evropský platební rozkaz jménem věřitele, opatřil jej kopiemi důkazů o pohledávce a zaslal soudním orgánům v druhé zemi, které by takový rozkaz provedly.

Na včerejším zasedání koaličními rozhovory zaneprázdněného Pavla Němce zastupoval jeho náměstek Roman Polášek. Schůzky se zúčastnil také ministr vnitra František Bublan.