Výbor IMCO schválil směrnici o zbraních, Češi proti ní bojují i nadále

@ Pixabay

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů dal kontroverzní směrnici EU o zbraních zelenou. V březnu o ní bude hlasovat plénum Evropského parlamentu. Čeští europoslanci chystají další pozměňovací návrhy, které mají dopad směrnice zmírnit.

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) dnes schválil revizi směrnice o zbraních. Pětadvacet členů výboru návrh podpořilo, devět bylo proti a dva se zdrželi hlasování. Všichni tři zúčastnění čeští členové výboru, Dita Charanzová (ANO, ALDE), Jiří Pospíšil (TOP09, EPP) a Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), hlasovali proti.

Po projednání výborem postoupil návrh do poslední části legislativního procesu v EU, tedy finálního schválení pléna Evropského parlamentu. Hlasování by se mělo uskutečnit v březnu.

Původní návrh Komise obsahoval úplný zákaz poloautomatických zbraní. Výbor IMCO, který byl za projednání směrnice zodpovědný, ale prosadil výjimku, která umožňuje členským státům rozhodnout, zda si stávající držitelé mohou zbraň ponechat. Týká se to původně automatických zbraní, které byly v souladu se stanovenými požadavky upraveny na poloautomatické, a také zbraní splňujících kritéria stanovená návrhem směrnice. Výjimku získala také muzea, sběratelé, sportovní střelci či filmaři.

Čeští europoslanci chystají další připomínkové návrhy

Přestože současná podoba návrhu není tak přísná, podle českých europoslanců je i nadále nevyhovující. „Považuji za velkou chybu, že jeden z prvních legislativních kroků, které Unie v současné bezpečnostní situaci dělá, je špatně připravená legislativa,“ říká místopředsedkyně výboru IMCO Dita Charanzová. Komise podle europoslankyně navíc nebyla schopna doložit žádný relevantní důkaz toho, že by navržená opatření zvýšila bezpečnost v Evropě.

Charanzová chce společně s dalšími českými europoslanci předložit plénu Evropského parlamentu další pozměňovací návrhy. Iniciativu podporuje také europoslanec Stanislav Polčák (STAN, EPP).

polcak

Proti navrhované směrnici je také ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a česká opoziční strana ODS. „Jsme přesvědčeni, že legální držení zbraní pro společnost žádnou hrozbu nepředstavuje a není žádný důvod k takto drastickému zásahu do práv občanů,“ uvádí europoslanec Jan Zahradil (ODS, ECR).

O počtu trestných činů spáchaných legálně drženými zbraněmi EurActiv informoval v předchozím článku. Jednalo se až o dvě stě případů ročně. Redakce však na základě upozornění čtenářů upozorňuje, že statistika hovoří pouze o objasněných případech.

Dále je nutné podotknout, že čísla zahrnují také zbraně kategorie D, které nepodléhají registraci a jsou volně prodejné. Patří mezi ně například plynové pistole. Směrnice EU přitom zavádí změny zejména pro zbraně vyšších kategorií, jejichž držitelé musejí mít udělenou výjimku či povolení.

směrnice o zbraních

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Dostupná jsou i čísla pro rok 2015 a 2016, nicméně bez rozdělení na jednotlivé kategorie.

směrnice o zbraních

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, publikováno europoslancem Stanislavem Polčákem

Trestné činy jsou tak legálně drženými zbraněmi páchány. Typ zbraní, které ošetřuje navrhovaná směrnice EU, se však v České republice do trestné činnosti zapojí pouze v desítkách případů ročně.