Výstavba fúzního reaktoru by měla být zahájena v roce 2007

ITER

Evropská unie a šest partnerských zemí daly formální souhlas pro výstavbu největšího experimentálního nukleárního fúzního reaktoru na světě. Nevládní ekologické organizace se obávají, že tento gigantický projekt spolkne finanční prostředky, které byly v rámci výzkumu a vývoje určeny na obnovitelné zdroje.

Souvislosti:

Mezinárodní termonukleární energetický reaktor (ITER) je mezinárodním výzkumným projektem, který se zaměřuje na postavení největšího experimentálního nukleárního reaktoru na světě, aby vyráběl energii stejným způsobem jako hvězdy, tedy jadernou fúzí.

Šest partnerských zemí zainteresovaných do výstavby reaktoru – Čína, Indie, Japonsko, Rusko, Jižní Korea, Spojené státy – a Evropská unie podepsali po několika desetiletích jednání a sporů 24. května 2006 dohodu o vybudování fúzního reaktoru.

Témata:

Jaderná fúze je založena na procesu přeměny atomů vodíků na helium., díky čemuž se uvolňuje velké množství energie. Tento proces je z hlediska výroby energie řádově efektivnější než standardní proces štěpení jader v klasických jaderných elektrárnách.

Pokud bude ITER realizován, půjde nejdražší vědecký experiment na světě. Náklady na jeho výstavbu se odhadují kolem 4,6 miliard eur. Stejná částka bude nutná na jeho fungování na dobu kolem dvaceti let. Celkové náklady na tento projekt by měly podle odhadů dosáhnout během 30 let až deseti miliard eur. Evropská unie by měla hradit 50% nákladů na výstavbu reaktoru. Zbytek by měly platit zúčastněné země. Reaktor bude umístěn v Cadarache ve Francii.

Stanoviska:

Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik uvedl: „Toto je opravdu klíčový moment … pro světovou vědeckou spolupráci obecně. … Posíláme důležitý vzkaz o důležitosti vzájemné spolupráce k dosažení našich společných úkolů.“ Vyzdvihl také bezprecedentnost mezinárodní spolupráce na tomto výzkumném projektu.

Ekologické organizace jsou proti tomuto projektu, který považují za mrhání penězi a nevytvářející žádná pracovní místa.

„Podepsáním dohody Evropská komise si stanovila špatné priority. Investice do energetické efektivnosti a obnovitelných zdrojů je jediný spolehlivý způsob, jak garantovat energetickou bezpečnost. Dát miliardy eur na jeden nukleární projekt je mimo realitu, je špatně posuzováno a nezodpovědné,“ řekla Silvia Hermann z organizace Přátelé Země.

Zelení v Evropském parlamentu kritizovali, že na projekt ITER bylo vyhrazeno příliš mnoho peněz na úkor obnovitelných zdrojů.

Další kroky:

Všechny zainteresované strany by měly potvrdit přijetí dohody podle národního práva do konce tohoto roku. V případě EU by měla Eada přijmout rozhodnutí podporující dohodu. Výstavba reaktoru by měla být zahájen v roce 2007. K první plazmatické reakci by mělo dojít v roce 2016. ITER by měl fungovat dvacet let.