Výrobci budou muset zajistit zpětný odběr a likvidaci baterií

baterie

Minimálně 45% použitých baterií by mělo být po deseti letech odebráno producenty zpět. Rozhodl o tom Parlament ve druhém čtení o směrnici o bateriích. Rozhodlo se také o omezeních týkajících se těžkých kovů kadmia a rtuti v bateriích.

Navržená směrnice o bateriích byla navržena Komisí v roce 2003. Mají se jí zavést minimální úrovně sběrných a recyklačních cílů pro použité baterie a povinnost na financování sběru, nakládání s bateriemi a recyklaci připadá na výrobce.

V současnosti se míra zpětného odběru napříč EU velmi liší a pohybuje se od 16% ve Francii k 59% v Belgii. Návrh se snaží toto harmonizovat, aby baterie nekončily ve spalovnách nebo na skládkách, kde mohou těžké kovy, které obsahují (olovo, kadmium, rtuť) poškodit životní prostředí.

Témata:

Evropský parlament 13. prosince hlasoval pro nižší cíle odběru na použité baterie a snížil je z 60% na 45% v desetiletém období. Europoslanci se asi řídili radami pravo-středové Evropské strany lidové-Evropských demokratů, která volala po tom, aby cíle odpovídaly realitě.

„Buďme v tomto upřímní. Rakousko dosáhlo po čtrnácti letech odběru 40%. Zpráva nyní volá po vyšších cílech EU: 40% po šesti letech a 60% po deseti letech. Tyto cíle nejsou realistické,“ řekla Caroline Jackson, britská poslankyně za ELS-ED v plénu.

Text, který Parlament odhlasoval, předepisuje zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů na 25% šest let po vstupu směrnice v platnost a 45% po deseti letech.

Odsouhlaseny byly také omezení pro těžké kovy, které poškozují životní prostředí, když jsou baterie vhozeny na skládky:

  • 0,0005% rtuti váhy všech baterií

  • 0,002% kadmia váhy přenosných baterií s následujícími výjimkami: nouzové a alarmové systémy, lékařské zařízení, bezdrátové přístroje

V souladu s původním návrhem Komise europoslanci potvrdili, že zodpovědnost za financování, recyklaci a nakládání s použitými bateriemi leží na výrobci. Zodpovědnost se týká také odpadu z baterií, které se používají ještě před vstupem směrnice v platnost.

Stanoviska:

Komise je s druhým čtením Parlamentu spokojena. Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas řekl že věří, že Parlament a Rada „se mohou nyní začít pohybovat směrem k dosažení dohody v této věci. Těším se na výsledek brzkého závěru v proceduře spolurozhodování,“ řekl.

„Zodpovědnost za odběr baterií mají sami výrobci a Británie nyní na tyto nové cíle není připravená, protože naše celková úroveň zpětného odběru je pod 5%. Budeme muset zajistit, aby výrobci baterií systémy zavedli, aby pak baterie mohly být odebrány přímo od spotřebitelů a poté se recyklovat. To bude trvat nějakou dobu,“ řekla poslankyně Caroline Jackson (Británie, ELS-ED).

Výrobci přenosných baterií zastoupení v asociaci Recharge si oddechli, že cíle odběru byly zachovány na realistické úrovni. „Výsledek druhého čtení v Parlamentu rozhodně není pro průmysl výroby baterií ideální,“ vyjádřila se Recharge. „Nicméně Parlament podnikl výrazný krok, když zavedl směrnici o bateriích, která zajišťuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí … zatímco zachovává silný evropský průmysl výroby baterií,“ dodala asociace.

Výrobci autobaterií a průmyslových baterií sdružení v Eurobatu se vyjádřili, že upravený text se blíží k dosažení správné rovnováhy. „Bude to realizovatelné,“ řekl manažer pro EU Eurobatu EurActivu.

Nejnovější vývoj a další kroky:

  • 2006: druhé čtení v Radě pro životní prostředí a možná konečná dohoda

  • Pokud k dohodě nedojde, začne smírčí řízení mezi Parlamentem a Radou, aby došlo k dohodě o kompromisním textu