Víceletý rozpočet EU tématem Rady pro obecné záležitosti

Státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza zastupoval Českou republiku na zasedání Rady Evropské unie pro obecné záležitosti (GAC), která se konala 15. listopadu 2016 v Bruselu. Hlavním tématem Rady GAC byla revize víceletého finančního rámce EU a příprava prosincové Evropské rady.

Ministři zahraničních věcí a evropských záležitostí členských zemí EU se na svém pravidelném zasedání v Bruselu věnovali především revizi víceletého finančního rámce tedy rozpočtu Evropské unie do roku 2020. Mezi členskými státy panovala shoda na navýšení rozpočtu EU o 6 miliard euro v příštích čtyřech letech. Širokou podporu získal návrh na větší flexibilitu rozpočtu, který Unii umožní lépe a rychleji reagovat na případné krize a nenadálé události.

„ČR podpořila navýšení evropského rozpočtu. Dodatečné finance budou směřovat do oblastí, které ČR dlouhodobě prosazuje, konkrétně se jedná o bezpečnost, řešení migrace nebo ekonomický růst a zaměstnanost,“ shrnul českou pozici státní tajemník Tomáš Prouza. Nyní musí návrh Rady ještě potvrdit Evropský parlament.

Ministři rovněž zahájili přípravu nadcházejícího summitu hlav států a vlád členských zemí EU. Lídři Unie by se na svém pravidelném prosincovém zasedání měli věnovat otázkám vnitřní i vnější bezpečnosti Evropy, otázce migrace, hospodářskému a sociálnímu rozvoji a vnějším vztahům EU.