Více summitů a lepší příprava. Donald Tusk má plán, jak učinit EU akceschopnější

akceschopnější EU

@ European Union, 2017

Před dvěma týdny předseda Evropské rady Donald Tusk sliboval, že navrhne, jak zlepšit komunikaci mezi členskými zeměmi. Svůj závazek dodržel a premiérům doručil agendu pro další dva roky a také novou pracovní metodu, která má učinit EU akceschopnější.

Lídři členských států se budou setkávat častěji než dřív. U jednoho stolu by měli v následujících dvou letech zasednout až třináctkrát.

S novinkou přišel předseda Evropské rady Donald Tusk a sérii jednání nazval „Agenda lídrů“. Prvním bodem agendy je již zítřejší summit zaměřený na migraci a obranu v rámci stále strukturované spolupráce (PESCO). V návaznosti na předchozí neformální summit v Tallinu pak mají evropští lídři hovořit také o společném pokroku v oblasti digitalizace.

Další je na řadě summit o zaměstnanosti a růstu ve švédském městě Göteborg, který se uskuteční 17. listopadu. Posledním summitem letošního roku bude setkání ve dnech 14. až 15. prosince a jeho hlavním tématem bude společná obrana.

Agendu lídrů navrhl Task poté, co se v uplynulých dvou týdnech setkal s představiteli všech zemí EU.

„Na základě těchto konzultací je jasné, že existuje ochota znovu posílit a obohatit naši spolupráci,“ uvedl předseda Evropské rady v dopise určeném evropským premiérům a prezidentům.

S  premiérem Bohuslavem Sobotku Tusk hovořil při příležitosti Spotřebitelského summitu, který se konal minulý týden v Bratislavě. Sobotka přitom zdůraznil, že pro Česko je prioritou zajištění bezpečnost a prosperity v EU.  Společně s českým premiérem se Tusk setkal také s premiéry ostatních zemí Visegrádu.

Lepší příprava má vést k akceschopnější EU

Tusk usiluje zejména o to, aby EU byla schopná rychleji řešit problémy, kterým čelí. K tomu má pomoci nejen více summitů a příležitostí k jednání, ale také nový způsob, jakým by Evropská rada fungovala. Najít potřebnou shodu mezi 28 zeměmi totiž není jednoduché, proces rozhodování je pomalý a Unii je vytýkáno, že není akceschopná.

Komunikace mezi zeměmi EU vázne. Tusk má nalézt řešení. Více >>>>

Tusk chce usnadnit nalézání shody mezi evropskými lídry tím, že před každým summitem připraví poznámky, které budou shrnovat rozdíly v pozicích zemí k jednotlivým tématům. A právě na tyto rozdíly se stanou předmětem následné debaty.

„Navrhuji pracovní metodu, která se zaměří na řešení opravdových problémů,“ uvedl Tusk. Tato metoda podle něj zajistí lepší informovanost o rozdílech mezi členskými zeměmi, přesně určí rozsah problému, a dovolí tak státům seriózní politickou diskusi, která v EU v současné době chybí.