Británie debatuje o členství v EU, čeká se na projev Camerona

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan

Unie evropských federalistů navrhuje, aby se Velká Británie stala přidruženým členem Evropské unie. Někteří britští konzervativci by to uvítali, celá řada z nich ale odmítá postavení „druhořadého člena“. Část Britů před změnami ve vztahu k EU varuje.

Velká Británie by mohla získat status přidruženého člena Evropské unie, domnívá se Unie evropských federalistů, v jejímž čele stojí britský europoslanec Andrew Duff (ALDE). Znamenalo by to, že by ostrovní království ztratilo v EU velkou část svého vlivu.

„Jsme v bodě, kdy by měla existovat možnost různých úrovní členství,“ prohlásil europoslanec.

Členství Velké Británie v EU je v poslední době často diskutovaným tématem. Spojené království je v rámci EU známé svým zdrženlivějším postojem především k měnové a sociální integraci. Vláda Davida Camerona se v tomto roce postavila například proti přijetí fiskální smlouvy (EurActiv 1.2.2012) či dani z finančních transakcí (EurActiv 9.1.2012).

Premiér navíc potvrdil, že by se na téma podmínek členství Británie v Unii mohlo konat referendum (EurActiv 2.7.2012). Bývalý britský premiér Tony Blair v srpnu prohlásil, že má obavy, aby v případě referenda Spojené království EU neopustilo (EurActiv 10.8.2012).

Od Camerona Britové v nejbližší době očekávají velký projev, ve kterém by se ke členství v EU vyjádřil. Čeká se, že vyzve k navrácení některých pravomocí z Bruselu zpět do Londýna. Podle představ Konzervativní strany by se mělo jednat zejména o pravomoci v oblasti justice, bezpečnosti a pracovního práva.

„Přidružené členství“ podle představ federalistů by mohlo pro Británii znamenat ztrátu křesla evropského komisaře a také mandátů pro europoslance a místa v Radě ministrů. Ztratila by i vliv na záležitosti týkající se jednotného trhu, jako například na legislativu týkající se zaměstnanosti.

Británie v EU nebo mimo?

Bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors minulý týden řekl, že si volnější vztah Británie a EU dovede představit.

„Pokud Britové nemohou podpořit trend mířící k větší integraci Evropy, můžeme i přesto nadále zůstat přáteli, ale na jiných základech,“ sdělil francouzský ekonom a politik německému deníku Handelsblatt.

Člen Konzervativní strany, europoslanec Martin Callanan (ECR), by sice změny v podmínkách členství uvítal, nezamlouvá se mu ale myšlenka „druhořadého“ členství. Spojené království by totiž ztratilo příliš mnoho ze svého vlivu, zároveň by se ale nadále nacházelo pod jurisdikcí Soudního dvora EU.  

Ani Downing Street není z nápadu federalistů příliš nadšená. Cameron sice usiluje o nový vztah s EU, nezamlouvala by se mu ale pozice Norska, které musí jako obchodní partner EU přijímat řadu jejích regulací. Někteří konzervativci ale myšlenku uvítali. Ukazuje to podle nich, že Británie si bude moci na EU potenciálně vyjednat nové podmínky členství.

Konfederace britského průmyslu (CBI) se nedávno vyjádřila, že Británie by měla zachovat své místo i status uvnitř Evropské unie. Prospívá to totiž volnému obchodu. Podle generálního ředitele CBI Johna Cridlanda je jednotný trh EU jedním z největších úspěchů EU. Připomněl, že Británie se na jeho vzniku podílela.