Velká témata roku 2005

EU, Unie, eu

EurActiv nabízí přehled hlavních politických debat v EU pro rok 2005 – od rozšíření přes klimatické změny až k finanční perspektivě.

   · Finanční perspektiva: Na konci června by měla být uzavřena diskuse o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na roky 2007–2013. Náročná diskuse proti sobě postaví čisté plátce do rozpočtu EU (Británie, Německo, Švédsko, Holandsko, Rakousko a Finsko), kteří volají po sníženém rozpočtovém stropu Unie, a čisté příjemce.

   · Rozšíření: Turecko a EU budou muset najít diplomaticky průchodné řešení neuzavřeného problému s Kyprem, aby mohla být 3. října 2005 zahájena přístupová vyjednávání. Turecko na bruselské Evropské radě zcela odmítlo uznat Kypr, ale zavázalo se, že tak učiní před začátkem přístupových vyjednávání. Důležitým mezníkem roku 2005 bude i dubnový podpis přístupových smluv s Bulharskem a Rumunskem. EU by také v březnu mohla zahájit přístupová vyjednávání s Chorvatskem.

   · Lisabonská strategie: Na jarním summitu bude představeno střednědobé hodnocení strategie, které zároveň vezme v potaz Kokovu zprávu. EU se musí pokusit přehodnotit svůj ambiciózní, ale relativně neúspěšný pokus zvyšovat konkurenceschopnost a zároveň zajistit udržitelný rozvoj a sociální soudržnost.

   · Strategie udržitelného rozvoje: Agenda udržitelného rozvoje byla v posledních letech mírně ve stínu diskusí o konkurenceschopnosti.

   · Politika blízkého sousedství: Výsledek ukrajinských voleb v prosinci 2004 a přístupová vyjednávání s Tureckem pravděpodobně obnoví debatu o konečných hranicích EU a spustí nové vnímání modelu, který by byl něčím více, než je EHP, ale něčím méně, než je plné členství.

   · REACH: Napjatá diskuse o chemické politice mezi Komisí a zástupci průmyslu bude pokračovat. Evropský parlament se bude tématem zabývat v prvním čtení v druhé polovině roku 2005. 

   · Klimatické změny: Velká Británie, která bude předsedat skupině G8 i Evropské unii v roce 2005, již oznámila, že klimatické změny budou jednou z jejích hlavních priorit. Závazky EU v oblasti Kjótského protokolu – obchodování s emisemi CO2 – projdou prvním střetem s realitou. Komise představí zprávu o nákladech jednání, anebo nejednání v souvislosti s klimatickými změnami.

   · Evropská ústavní smlouva: Většina členských zemí uspořádá k této otázce referendum. Ústavní smlouva byla zatím schválena pouze ve dvou státech, kde tak učinil parlament – v Litvě a Maďarsku.   

   · Návštěva prezidenta USA George W. Bushe v únoru: Tato událost bude důležitá pro vylepšení transatlantických vztahů, což může otevřít cestu tématům, jako například poválečná obnova Iráku či Írán.