Výdaje EU na výzkum a vývoj stále ve slepé uličce

Poslední údaje Eurostatu o výdajích EU na výzkum a vývoj dokazují, že v porovnání se statistikami z loňského roku se situace nijak nezlepšila. Investice soukromého sektoru poklesly o jeden procentní bod.

Poslední zpráva Eurostatu o výdajích na výzkum a vývoj ukazuje, že tyto výdaje nadále stagnují. V roce 2003 byly 1,92% HDP, v roce 2004 1,90% HDP. Investice soukromého sektoru klesly z 55% na 54% a ponechaly tak EU hluboko za jejím barcelonským cílem vydávat na výzkum a vývoj do roku 2010 alespoň 3% HDP s tím, že dvě třetiny investic mají pocházet ze soukromého sektoru.

Jedinou zemí, která barcelonské cíle splňuje, je Finsko. Na výzkum a vývoj uvolnilo v roce 2004 3,51%. V roce 2003 více než 70% výdajů na výzkum pocházelo ze soukromého sektoru. Dvě třetiny nebo i více výdajů na výzkum a vývoj ze soukromého sektoru platí také pro Lucembursko (80%) a Německo (66%) – tyto země ale nedosáhly cíle 3%. Cíli 3% se velmi blíží Švédsko (3,74%), které je i velmi blízko (65%) cíli dvou třetin výdajů ze soukromého sektoru.

Eurostat ve své zprávě také posoudil také regionální rozdíly z hlediska intenzity výzkumu a vývoje. Německý region Braunschweig pomyslný žebříček vede se 7,1%, následuje severní Finsko (4,2%) a východní Anglie (3,9%).