Více peněz pro evropskou vědu a výzkum

Nezávislí experti pod vedením Erkkiho Ormaly, viceprezidenta pro technologie firmy Nokia, vypracovali hodnocení Evropské komise v oblasti vědy a výzkumu.

Na přípravě hodnocení se podílelo 13 předních nezávislých expertů z oblasti výzkumu, univerzit, výzkumných organizací a průmyslu.

Ve své zprávě zdůraznili, že programy Unie zaměřené na vědu a výzkum významně přispěly k rozvoji znalostí a zlepšily také evropský potenciál pro inovace. Skupina expertů podpořila návrh Komise na zdvojnásobení výdajů na vědu a výzkum v rámci nové finanční perspektivy na období 2007 – 2013. Po jejím schválení by mělo na vědu a výzkum plynout z nynějších pěti až deset miliard eur. Experti také doporučili větší zapojení malých a středních podniků, zaměření se na inovace a zjednodušení administrativy.

Zpráva vytyčila čtyři hlavní body, na které by se měl evropský výzkum zaměřit:

  • přilákat nové talenty;

  • vytvořit vhodné prostředí pro výzkum v oblasti obchodu a průmyslu;

  • mobilizovat zdroje pro inovace a udržitelný rozvoj;

  • vybudovat důvěru ve vědu a technologie.

Skupina expertů učinila také několik doporučení pro budoucí rámcový program, jehož návrh by Komise měla předložit na konci tohoto roku.