V Praze probíhá Týden udržitelného rozvoje

Zdroj: CreativeCommons; Autor: M^3

Týden udržitelného rozvoje byl oficiálně zahájen ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem v úterý 22. dubna, tedy na celosvětový Den Země. Součástí této akce jsou tři konference. Na jejich pořádání se podílela také Francie a Švédsko. Země, které spolu s ČR tvoří tzv. předsednickou trojku v Radě EU.

Den Země je každoročně oslavován 22. dubna po celém světě. Poprvé se uskutečnil před třiceti osmi lety v USA. Tehdy bylo jeho tématem zvýšení energetické účinnosti, hledání obnovitelných zdrojů energie, recyklace, ochrana ozónové vrstvy Země, atd. Důvodem pro konání takové kampaně byla snaha prosadit témata ochrany životního prostředí do politických jednání. Celá akce měla takový úspěch, že její myšlenku převzali ochránci životního prostředí po celém světě. Ze Dne Země 1990 se díky četnosti a návštěvnosti akcí stala největší veřejností organizovaná aktivita v historii.

Například v Budapešti se v tento den každoročně koná tzv. Kritická masa. Akce, která jinak probíhá v různých městech po celém světě každý poslední pátek v měsíci. Jedná se o cyklojízdu, kdy velké množství cyklistů en masse projede městem, aby tak upozornili na ekologičnost jízdního kola jakožto dopravního prostředku a současně také na nepřátelské městské prostředí, které je obklopuje. Letošní Kritická masa v Budapešti proběhla již v neděli davcátého dubna a sešlo se při ní rekordních osmdesát tisíc účastníků. Částečně také proto, že v ten den probíhala stávka pracovníků městské dopravy.

Ministerstvo životního prostředí ČR letos již podruhé vyhlásilo zastřešující kampaň Dne Země, nazvanou „Jaro pro Zemi“. Mezi prvním jarním dnem, který přichází dvacátého prvního března a Světovým dnem životního prostředí (5. června) budou probíhat desítky akcí a programů pro širokou veřejnost v celé ČR (V Praze se do aktivit zapojilo například Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy Toulcův dvůr.).

Týden udržitelného rozvoje je součástí Jara pro Zemi. Letošní ročník se ponese v duchu debat o energetice, udržitelných zdrojích a snižování emisí skleníkových plynů. Třídenní cyklus konferencí probíhá od úterý do čtvrtka v prostorách Hrzánského paláce a v sídle Evropské komise v Praze. Například zítra, tedy ve čtvrtek 24. dubna se od devíti hodin dopoledne v Evropském domě v Jungmanově ulici pořádá konference „Udržitelná energetika a občan. Úspory a dotace v praxi“ kde vystoupí Irena Plocková z Ministerstva životního prostředí, Marek Světlík z Ministerstva zemědělství, Ondřej Vrbický ze Státního fondu životního prostředí, nebo také Gérard Hégron z Institut de Recherches en Sciences et Techniques de la Ville (Francie). Vstup je volný.

V době obav z energetické bezpečnosti mohou být obnovitelné zdroje východiskem. Jejich zvýšené užívání totiž přispívá k větší rozmanitosti původu užívané energie. Ministr Martin Bursík k tomu poznamenal: „Musíme hledat odpovědi na výzvy, které přináší změna klimatu, zvyšující se závislost na ropě a ostatních fosilních palivech, a s tím související zvyšující se ceny energií.“

V své tiskové zprávě Ministerstvo životního prostředí uvádí, že ministr Bursík dále podtrhl potřebu věnovat zvýšenou pozornost přímé podpoře technologických inovací. Investice do nových energetických technologií, které sníží riziko klimatických změn a zároveň zajistí další hospodářský rozvoj, by měly být mnohem vyšší. Mezi dalšími možnostmi, které ministr Bursík uvedl, figuruje také podpora obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti při výrobě energie, ekologická daňová reforma nebo také podpora a rozvoj šetrné dopravy.

Energetika patří k hlavním tématům předsednictví ČR. Proto se na pořádaných akcích podílejí také experti ze dvou zemí, které budou s ČR tvořit předsednickou trojku v Radě EU – z Francie a ze Švédska.