V nových českých pasech budou biometrické údaje

Česká vláda dnes v noci schválila návrh ministerstva vnitra vycházející z nařízení Evropské rady o zvýšení bezpečnostních standardů v evropských pasech. Nové české pasy budou obsahovat digitální fotografii a otisky prstů. Staré pasy budou platné do vypršení lhůty jejich platnosti.

Digitální otisky prstů a digitální fotografie by měly postupně obsahovat všechny pasy vydané ve členských státech Evropské unie. Zavedení těchto takzvaných biometrických prvků má přispět ke zvýšení minimálních bezpečnostních standardů evropských cestovních dokladů. Zároveň bylo také zavedení pasů s biometrickými údaji podmínkou Spojených států pro zachování bezvízového styku se zeměmi Evropské unie, v případě České republiky je to jedna z podmínek pro budoucí zavedení bezvízového styku.

Digitální fotografie by se měla podle ČTK objevit v nově vydávaných pasech již 28. srpna 2006, digitální otisky prstů by měly být do pasů zavedeny do poloviny roku 2008. Pasy vydávané ve zkrácené lhůtě s platností na jeden rok budou vydávány i nadále – tyto pasy ale nebudou biometrická data obsahovat. Staré pasy bez biometrických údajů budou i nadále v platnosti až do vypršení doby jejich platnosti.

Digitální fotografie a otisky prstů budou snímat pracovníci obecních úřadů. Takto získané biometrické údaje nebudou státní správou centrálně registrovány. Nejpozději šedesát dní po vydání pasu by měly být zničeny.