V Lisabonu se sešli zástupci EU a Středomořských partnerů

Během dvoudenní schůzky (4.-5.listopadu) ministři zahraničí členských zemí EU jednali se svými protějšky v rámci Evropsko-středomořského patnerství. Jednání se také účastnila komisařka pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner.

Evropsko-středomořské partnerství je založené na principech dialogu, spolupráce a politické vůli vytvořit společně prostor míru, bezpečí a společné prosperity. Jeho sílá spočívá hlavně ve vytváření dlouhodobých politických a institucionálních propojení mezi Evropou a jejími středomořskými partnery.

Zástupci EU se středomořskými partnery projednávali do jaké míry se daří plnit cíle stanovené v pracovním programu z roku 2005. Zároveň se již zabývali prioritami pro rok příští. Najdeme mezi nimi v bezpečnostní oblasti posílení boje proti terorismu a zvláště pak zamezení zneužití internetu pro teroristické účely. V hospodářské oblasti se budou partneři snažit o liberalizaci trhu služeb a v neposlední řadě v oblasti kultury bude zahájen první rok Evropsko-středomořského mezikulturního dialogu.

Komise již ve svém sdělení ze 17.října nastínila prioritní oblasti z pracovního programu pro implementaci. Partneři by měli zlepšit plnění cílů v oblasti životního prostředí, dopravy, energetiky, vzdělávání a také posílit roli ženy ve společnosti.

Mezi hlavní cíle Evropsko-středomořského partnerství obecně patří posílení bezpečností a stability regionu, i proto se komisařka pro nější vztahy Benita Ferrero-Waldner účastnila v rámci Troiky jednání s izraelskou delegací a arabskou skupinou. Jednalo se o mírovém procesu na Blízkém východě a o celkové situaci v regionu.