V Belgii vrcholí politická krize

Premiér Yves Leterme s těžkostmi sestavil svou vládu až devět měsíců po volbách, které se konaly v červnu loňského roku. Jeho vládní koalice však vydržela jen čtyři měsíce. Včera nabídl králi svou rezignaci. Důvodem jsou přetrvávající spory mezi vlámskými a valonskými vládními stranami.

Sedmačtyřicetiletý vlámský politik Yves Leterme by mohl představovat ideální volbu pro post ministerského předsedy národnostně rozdělené Belgie. Pochází totiž ze smíšeného vlámsko-valonského maželství. Ve svých vystoupeních v minulých letech však značně urážel především frankofonní Valony a do loňských voleb šel se slibem větší autonomie pro regionální vlády. Za nevhodné výroky se ovšem v březnu letošního roku omluvil a nadále vystupuje spíše jako zastánce jednotné Belgie.

 Spory mezi Vlámy a Valony jsou částečně způsobeny ekonomickou nerovnováhou mezi bohatším severem a chudším jihem. Většina Vlámů požaduje větší míru autonomie a asi třicet procent z nich je pro definitivní rozpad země, s čímž ovšem Valoni nesouhlasí. Politická krize jen nahrává spekulacím o rozpadu Belgického království.

Letermova vláda má dvaadvacet členů, o křesla se rovnoměrně dělí vlámské i valonské politické strany. Již od začátku jejího působení panovaly obavy, že konsensus ve vládě je jen předstíraný a dohody nad méně podstatnými záležitostmi jen oddalují řešení zásadních otázek, jako je například požadavek nového rozdělení pravomocí mezi regiony, reformu institucí, sociálně-ekonomické otázky a další.

Tyto body měl vládní kabinet vyřešit do 15. července tohoto roku, kdy měl Leterme předstoupit s návrhem státní reformy před parlamentem. Otázka udělení vyšší míry autonomie belgickým regionům však naráží na zcela odlišné vize vlámských a valonských politických stran. Důvodem je již zmíněná ekonomická nerovnováha mezi severem a jihem. Zatímco severu by vyšší míra autonomie spíše prospěla, jižní frankofonní část bojující s vysokou mírou nezaměstnanosti a ekonomickými problémy by zaznamenala jen další zhoršení.

Yves Leterme ke krizi prohlásil: „Zdá se, že se odlišné vize dvou společností nad otázkou, jak dát naší zemi novou rovnováhu, staly zcela neslučitelnými.“

Vzhledem k tomu, že se Letermovi nepodařilo dosáhnout konsenzu, navrhl v podělí večer králi Albertovi II. svou rezignaci. O jejím přijetí či odmítnutí se král ještě nevyjádřil.

Valonské politické strany vyjádřily v úterý překvapení nad Letermovou rezignací.