Čeští europoslanci k útokům v Paříži: EU se musí lépe chránit

zdroj: Shutterstock.com; autor: Furyk Nazar

EU se musí po pařížských teroristických útocích začít lépe bránit. V první řadě je nutné posílit ochranu vnějších hranic, lépe monitorovat osoby zapojující se do bojů v Sýrii a zlepšit vzájemnou výměnu informací. Bez efektivnější spolupráce mezi členskými státy to ale nepůjde, shoduje se většina českých europoslanců.

Pátek třináctého se zapsal do kalendáře jako den, kdy Paříží otřásly jedny z nejhorších teroristických útoků v Evropě vůbec. Necelý rok po útocích na francouzský satirický deník Charlie Hebdo se zde znovu střílelo. V klubu Bataclan a přilehlých ulicích přišlo kvůli atentátníkům o život 129 lidí a další desítky byly zraněny.

Evropští, ale i světoví státníci odsoudili tento čin a vyjádřili solidaritu s Francií. Kampaně na podporu francouzského lidu se objevily i na sociálních médiích, lidé si mezi sebou předávali obrázek Peace for Paris (Mír pro Paříž) francouzského umělce Jeana Juliena, či sdíleli heslo #PrayForParis (Modlitba pro Paříž) jako vyjádření solidarity. Francouzský prezident François Holande ve svém bezprostředním projevu k oběma komorám Parlamentu prohlásil, že Francie se ocitla ve válce proti Islámskému státu, který se k útokům přihlásil. Americký prezident Barack Obama označil útoky jako namířené proti celému lidstvu a uvedl, že Spojené státy budou bojovat proti terorismu společně s Francií. Stejně tak svou pomoc nabídla i Velká Británie.

Boj proti Islámskému státu ale není jediným tématem. Útoky rozvířily další debaty o potřebě zajistit samotnou bezpečnost Evropy, která se nejvíce pojí s aktuálním tématem migrační krize. Jak ale bude Evropa reagovat? Páteční události a výsledky následného vyšetřování debatu o příchodu migrantů mnohem víc vyostřily, názory se dále různí. Někteří politici je vnímají jako jasný signál k tomu příliv migrantů do svých zemí urychleně zastavit, jiní se snaží situaci uklidnit.

Zeptali jsme se proto českých europoslanců na jejich názor na to, jak by se v této situaci měla Evropská unie dále zachovat.

 Pavel Telička (ALDE)

„Po teroristických útocích v Paříži je Evropa ve válce s tzv. Islámským státem. Evropská unie musí přestat diskutovat, ale začít se konečně energicky bránit. Proti teroristům je třeba společnými silami vojensky zasáhnout. Musíme také lépe chránit hranice Evropské unie, posílit bezpečnostní složky a zajistit bezpečnost vlastních občanů.“

Olga Sehnalová (S&D)

„Evropská unie a její členské státy se musí v prvé řadě zaměřit na vypátrání zločinců zodpovědných za pařížské útoky, zjistit souvislosti jejich organizace a další okolnosti útoku. Je zjevné, že bude nutné zásadně posílit spolupráci bezpečnostních složek uvnitř i mimo EU nejen s ohledem na tuto, ale i na možné budoucí hrozby. Strategie a taktika vůči extremismu a zdrojům terorismu je především otázkou pro bezpečnostní a vojenské experty.“

Tomáš Zdechovský (EPP)

„EU musí dokončit proces digitalizace a ochrany vnějších hranic. Pokud má fungovat Schengen, musí jednotlivé státy přestat porušovat jeho pravidla. Dále je nutné se zaměřit na lidi, kteří zde již jsou a mají evropský pas. Ti, kteří odmítají přijmout evropské hodnoty, v současné době představují asi největší hrozbu pro demokracii v EU. Štrasburský soud rozhodl tak, že právo šaría je neslučitelné s Úmluvou o ochraně lidských práv, a to kvůli jeho pravidlům trestního práva, nepřiznání rovnoprávného postavení mužům a ženám v právním pořádku a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů. Proto ten, kdo hlásá, že je nutné zavést toto právo na území EU, musí svůj názor změnit, nebo EU opustit.“

Dita Charanzová (ALDE)

„Události z Francie ukazují, že EU musí bezpodmínečně zabezpečit ochranu svých vnějších hranic. Musíme se daleko více zaměřit na monitorování pohybu osob, které se zapojují do bojů v Sýrii a zajistit lepší vzájemnou výměnu informací o těch, kteří mohou být radikalizováni a plánovat podobné typy útoků. Členské země EU nejen mezi sebou, ale i s dalšími mocnostmi světa, by se podle mne měly shodnout na koordinovaném postupu ve vztahu k tzv. Islámskému státu a učinit vše pro jeho likvidaci.“

Miroslav Poche (S&D)

„EU by po tragických útocích v Paříži měla především mnohem aktivněji hledat společné řešení konfliktů na Blízkém východě a v Severní Africe, které jsou živnou půdou pro různé teroristické skupiny. Ukazuje se také, že Evropa musí znovu přehodnotit svůj přístup k vlastní bezpečnosti, například posílením přeshraniční spolupráce bezpečnostních služeb. Právě Paříž ukázala, že teroristické útoky mohou být plánovány v jiné členské zemi, než proti které jsou namířeny.“

Michaela Šojdrová (EPP)

„Evropa čelí dnes útokům těch, kteří vyznávají smrt a nenávist a zneužívají naší otevřenosti. Musíme se poučit, ale také se ptát, kde jsou příčiny této nenávisti a hledat řešení. Posílení naší bezpečnosti bez užší evropské spolupráce nebude možné. V souvislosti s přílivem uprchlíků musíme trvat na jejich řádné evidenci, opatření musejí být rychle uvedena v život a nesmí zůstat jen na papíře. V debatě však nesmí zapadnout ani téma hodnot. Evropa svobodná a bezpečná totiž nemůže být bez Evropy odpovědné k životu, k řádu a základním lidským hodnotám. Pokud jsme ukotveni ve svých hodnotách, jsme si také více jisti sami sebou a posiluje nás to i v očích druhých.“

Martina Dlabajová (ALDE)

„Vyjádření solidarity s oběťmi pařížských útoků jsou velice důležitá, ale v těchto těžkých časech je nutné především vyzvat k větší akceschopnosti Evropské unie. Je na čase, aby členské státy přispěly k vytvoření jednotné evropské strategie boje proti terorismu a bojovat proti Islámskému státu jako celek. Jen tak můžeme být úspěšní. Evropa musí konečně prokázat svou sílu a jednotu a udělat vše, co je jen možné, abychom zabránili umírání dalších nevinných lidí.“

Pavel Poc (S&D)

„Nad terorismem můžeme a musíme zvítězit jedině společně a nikoli ústupem ze společných hodnot ale jejich posílením. Nelze se například v tomto kontextu vzdávat Evropy bez vnitřních hranic, je třeba posílit hranice vnější. Cílem teroristů zjevně je rozpoutat v Evropě občanskou válku, rozvrátit naši kulturu, naši civilizaci, a to prostě nesmíme dovolit. Musíme zareagovat jednak v rámci vnější bezpečnostní politiky, a to vytvořením co nejširší mezinárodní koalice proti ISIL a musíme zareagovat i v rámci vnitřní bezpečnostní politiky aktivním snižováním rizika dalších útoků.“

Petr Mach (EFDD)

„1) EU by měla vzít na vědomí obavy ČR a dalších států a zrušit předchozí rozhodnutí o rozdělování migrantů do jednotlivých zemí EU. 2) EU by měla v jednání s Tureckem navrhnout zřízení a financování uprchlického zařízení na území Turecka určeného pro žadatele o azyl v zemích EU. Z něj by žadatelé žádali o azyl na dálku a byli převezeni do zemí EU jen tehdy, pokud by jim země EU azyl poskytla. Do něj by byli vraceni všichni žadatelé, kteří by přešli hranice EU ilegálně. 3) EU by měla zajistit plnohodnotnou kontrolu vnější hranice EU a pokud toho není schopna, měl by být Schengen prohlášen za neplatný a každá jednotlivá země by měla mít plné právo k ostraze svých vlastních hranic uvnitř EU.“