Ústavní soud rozhoduje o Lisabonské smlouvě

Ústavní soud ČR dnes začal projednávat Lisabonskou smlouvu, která má reformovat instituce EU. Soud přezkoumává, zda je smlouva v souladu s ústavním pořádkem Česka.

Ústavní soud dnes zahájil jednání o Lisabonské smlouvě. Zpravidla projednávání i rozhodování trvá Ústavnímu soudu jeden den, v tomto případě je ale možné, že bude rozhodnutí známo až zítra. Záleží to na výřečnosti a nových argumentech zástupců Poslanecké sněmovny, Senátu, vlády a prezidenta Václava Klause.

O souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem rozhodne všech 15 soudců Ústavního soudu hlasováním. Ústavní soud se v roce 2004 zabýval podobným návrhem. Poslanci ale tehdy podali žádost o přezkum smlouvy o přistoupení ČR k EU až po jejím schválení, a proto Ústavní soud návrh zamítl. Rozhodnutí ÚS v případě Lisabonské smlouvy ovlivní zřejmě i další podobná řízení o mezinárodních smlouvách, protože soulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem řeší soud poprvé. Místopředsedkyně ÚS Eliška Wagnerová to v ČT potvrdila: „Nemáme žádný případ, o který bychom se mohli opřít.“

Pokud soud rozhodne, že je smlouva v rozporu s českým ústavním pořádkem, bude ratifikační proces zastaven do doby, než bude rozpor odstraněn. Jestli ÚS rozhodne opačně, pak nicméně hrozí, že bude smlouva napadena znovu. Pro ČTK tuto možnost okomentoval nejmenovaný právní expert: „Takový návrh by měl šanci uspět jen v případě, že Ústavní soud v tomto aktuálním řízení neposoudí smlouvu jako celek a bude řešit jen dílčí napadené body.“ Zatím však není jasné, jak se Ústavní soud zachová.

Jako první schválilo v prosinci minulého roku Lisabonskou smlouvu Maďarsko. Švédsko ji jako dvacátý pátý členský stát ratifikovalo parlamentní cestou 20. listopadu. Aby smlouva vstoupila v platnost, musí smlouvu schválit všechny členské státy. Ratifikační proces se velmi zkomplikoval negativním výsledkem irského referenda v červnu letošního roku. Podle nejmenovaného představitele francouzské prezidentské kanceláře by Irsko mohlo schválit Lisabonskou smlouvu do konce příštího roku. Česká republika zůstává jedinou členskou zemí, která o Lisabonské smlouvě zatím vůbec nerozhodovala.