Ústavní soud rozhodl: Lisabonská smlouva je v souladu s Ústavou

Budova Ústavního soudu; zdroj: Ústavní soud ČR.

Ústavní soud dnes rozhodl, že je Lisabonská smlouva v souladu s ústavním pořádkem ČR. Soud však neposuzoval dokument jako celek, ale pouze části, proti nimž byla vznesena námitka Senátem ČR. Existuje tak možnost, že se Lisabonská smlouva k Ústavnímu soudu vrátí.

Ústavní soud se Lisabonskou smlouvou zabýval sedm měsíců a veřejné jednání bylo zahájeno včera. Soud však jednání odročil a rozhodnutí přednesl až dnes. Z rozhodnutí vyplynulo, že části Lisabonské smlouvy, proti nimž byla vznesena námitka Senátem, jsou v souladu s Ústavou a ratifikační proces tedy v ČR může pokračovat. ČR je jedinou členskou zemí, která o Lisabonské smlouvě zatím vůbec nerozhodovala.

Z výroku soudu vyplývá, že dokument neoslabí svrchovanost země. Soudce zpravodaj Vojen Güttler, který rozhodnutí představil, řekl, že přenesení kompetencí národních vlád na evropské orgány je podmíněné a platí pouze tehdy, pokud tím nejsou ohrožena práva členských států. V obecné části zdůvodnění rozhodnutí soud zdůraznil pozitivní přínos evropské integrace a to, že Lisabonská smlouva nemění základní směřování EU. Lisabonská smlouva dále nebrání členským státům odejít z EU. „Je to nesporné potvrzení suverenity členských států,“ řekl Vojen Güttler. Soud také rozhodl, že Listina základních práv EU, která se díky Lisabonské smlouvě stane právně závaznou pro členské státy, není v rozporu s Ústavou.

Ústavní soud však neposuzoval Lisabonskou smlouvu jako celek a vyjádřil se jen k částem, k nimž se vztahovaly pochybnosti o slučitelnosti s Ústavou. Znamená to, že skupina poslanců, senátorů a prezident může podat návrh na posouzení jiné části smlouvy. Ústavní soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že pokud by dokument zkoumal jako celek, upřel by právo na podání návrhu dalším orgánům a ústavním činitelům, kteří tuto možnost mají ze zákona a ještě ji nemohli využít.

Většina politických představitelů ČR rozhodnutí Ústavního soudu přivítala. Výjimkou je prezident Václav Klaus, který je znám jako odpůrce Lisabonské smlouvy. Prezident ČR ve svém prohlášení označil výrok soudu jako politický a vyzval vládu k zahájení diskuse o Lisabonské smlouvě. Václav Klaus očekává, že se ještě někdo s žádostí o přezkoumání souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou na Ústavní soud obrátí. Václav Klaus považuje za pozitivní, že se díky projednávání Lisabonské smlouvy Ústavním soudem podařilo zahájit veřejnou debatu o tomto tématu.

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra rozhodnutí soudu uvítal a řekl: „Samozřejmě, že proces (ratifikace) bude pokračovat, vláda rozhodně ho nebude nijak brzdit, bude na obou komorách, aby v ratifikaci pokračovaly.“

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg o výroku soudu řekl, že je to „dobrá zpráva pro nás i pro Evropu“. „Lisabonská smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem. A za tuto jistotu buďme vděčni,“ řekl Schwarzenberg.

Premiér Mirek Topolánek rozhodnutí soudu také uvítal, nicméně odmítl komentovat, zda vláda vyvine tlak na Parlament, aby smlouvu ratifikoval ještě před začátkem českého předsednictví. Předseda nejmenší koaliční Strany zelených Martin Bursík již pro ČTK uvedl, že v této souvislosti zelení požádají o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. K tomu je však zapotřebí sesbírat podpisy nejméně pětiny poslanců. Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček řekl, že je připraven schůzi svolat.