Úspornější auta a dodávky, ale i náklaďáky. Komise chystá strategii pro čistou dopravu

zdroj: Pixabay.com

Ve středu má Komise představit strategii pro čistou mobilitu. Z uniklého návrhu vyplývá, že se připravují nejen nové limity pro emise skleníkových plynů z osobních aut a dodávek, ale i standardy pro spotřebu paliva v náklaďácích. Automobilky upozorňují, že k dekarbonizaci pomohou nejen účinnější auta, ale i lepší infrastruktura nebo poučení řidiči.

Evropská komise pracuje na nových standardech pro spotřebu osobních aut a dodávek, které budou platit po roce 2020.

Vyplývá to z uniklého návrhu strategie pro nízkoemisní dopravu, kterou mají ve středu představit místopředsedové Komise Maroš Šefčovič (energetická unie) a Jyrki Katainen (pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost).

Podle automobilek se má EU při snižování emisí zaměřit i na způsob řízení aut, kvalitní infrastrukturu nebo inteligentní dopravní systémy.

Společně se strategií má Komise vyhlásit i veřejnou konzultaci, ve které se mají zainteresovaní hráči vyslovit třeba k tomu, jaké nástroje dávají největší smysl pro motivaci k častějšímu využívání nízkoemisních a bezemisních aut.

K diskuzi také nechává časové odstupňování budoucí regulace, s tím že by jeden cíl pro spotřebu aut měl být stanoven ještě mezi lety 2020 a 2030.

Po skončení veřejné konzultace bude Komise pracovat na konkrétním návrhu, o němž pak budou vyjednávat členské země a europoslanci.

Klimatický balíček

Na středu se v Bruselu chystají ještě další návrhy. Jeden z nich se zaměří na snižování emisí skleníkových plynů v oblastech spojených v tajemné zkratce LULUCF, tedy „využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví (Land Use, Land Use Change and Forestry).

Takzvané rozhodnutí o sdílení úsilí (Effort Sharing Decision – ESD) pak má mezi členské země rozdělit cíle pro snižování emisí v sektorech, které nejsou zahrnuté do evropského systému emisního obchodování (EU ETS). Patří mezi ně domácnosti, odpadové hospodářství, zemědělství nebo právě doprava.

Středeční balíček má doplnit obrázek toho, jak bude EU dekarbonizovat své hospodářství do roku 2030. O odvětvích zahrnutých do EU ETS se už vyjednává, ale řada členských zemí se nechce v jednáních pohnout dál, dokud nebude na stole i ESD.

Podobným způsobem může v EU debata o emisních cílech zkomplikovat ratifikaci Pařížské klimatické dohody.

Jak na méně emisí

Kromě toho, že je hlavním důvodem znečistění ovzduší v městských oblastech, má sektor dopravy podle Komise v EU na svědomí jednu třetinu emisí skleníkových plynů. Za 70 % emisí z dopravy přitom odpovídá doprava silniční.

EU se na dekarbonizaci v této oblasti soustředí už delší dobu. Do roku 2015 byl pro osobní vozy stanoven limit 130 gramů CO2 na ujetý kilometr a do roku 2017 cíl 175 g/km pro lehká užitková vozidla. Do roku 2021 pak nemají osobní auta vypouštět víc než 95 g/km a na dodávky se do roku 2020 vztahuje cíl 147 g/km.

Výrobci aut v EU přitom už nějakou dobu upozorňují, že snižování emisí nemůže stát jen na nich.

Nové automobily tvoří jen pět procent všech vozů, zdůraznila nedávno Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA). „Ukazuje to, že emisní cíle, které se zaměřují čistě na nová auta, zkrátka nemohou vyřešit celý problém,“ řekl její prezident a šéf automobilky Daimler Dieter Zetsche při představování studie, která se zamýšlí nad různými cestami k dekarbonizaci dopravy.

Klimatické snahy musí zahrnout i letectví a námořní dopravu, tvrdí ekologové.

Emise lze totiž podle výrobců snižovat nejen prostřednictvím zvyšování účinnosti motorů, ale také díky čistějším palivům, efektivnějšímu způsobu řízení, kvalitní infrastruktuře nebo inteligentním dopravním systémům.

To jsou prvky, které do své strategie zahrnuje i Komise. Kromě toho zdůrazňuje, že budoucí standardy pro spotřebu vozů se budou zakládat také na novém způsobu testování, který má více odpovídat reálným podmínkám řízení.

Tentokrát i kamiony

Další novinkou by měly být standardy pro velké nákladní vozy, které zodpovídají asi za čtvrtinu emisí ze silniční dopravy a EU je zatím v tomto směru neomezovala. V jiných částech světa jako v USA, Číně, Japonsku nebo Kanadě přitom pro náklaďáky standardy nastaveny jsou.

Nový přístup vítají ekologové, podle kterých by Evropa neměla zůstávat pozadu.

Co jim ale v návrhu strategie chybí, to jsou jasnější představy o snižování emisí v mezinárodní letecké a námořní dopravě.

„Komise je docela konkrétní ve svých plánech pro snižování emisí v silniční dopravě, ale nevyužila šanci k tomu, aby stanovila, jak se na dekarbonizaci budou podílet letectví a námořní doprava, jejichž podíl na evropských emisích roste nejrychleji. Evropské klimatické snahy musí zahrnovat všechny sektory a všechny způsoby dopravy,“ řekl k tomu výkonný ředitel nevládní organizace Transport & Environment Jos Dings.