Unii trápí nerovnost mezi bohatými a chudými. Globalizace je příčinou i řešením

globalizace

Frans Timmermans @ European Union, 2017

Globalizace je pro Evropskou unii výhodná, lidé ale její pozitivní důsledky nepociťují. Komise se tak v rámci debaty o budoucnosti EU zabývá tím, jak globalizaci lépe využít.

Z volného obchodu musí těžit nejen bohatí, ale také chudí. Právě tak zní cíl, který si dnes Komise určila při představení dalšího diskusního dokumentu o budoucnosti EU. Zabývá se v něm globalizací a jejími pozitivními i negativními důsledky.

Pojem globalizace označuje propojování národních ekonomik a postupný vznik jednoho celosvětového trhu. Jedni ji obhajují, druzí ji viní z prohlubování rozdílů mezi bohatými a chudými. A právě tomuto problému chce Komise čelit.

„Globalizace je dobrá pro evropské hospodářství jako celek, ale pro naše občany to příliš neznamená,“ vysvětlil první místopředseda Komise Frans Timmermans. Výhody globalizace se totiž velmi často dostanou pouze k omezené skupině lidí.

Globalizace stojí za nerovnostmi i propouštěním

„Komise konečně uznala, že globalizace vytváří nepřijatelné nerovnosti ve společnosti,“ uvedla Liina Carrová z Evropské odborové konfederace.

Kritici globalizace dále upozorňují, že z volného obchodu nejvíce těží nadnárodní společnosti. Na druhou stranu ale může docházet k tomu, že evropské podniky nejsou schopny čelit konkurenci ze zahraničí, což vede k jejich postupnému úpadku, ztrátám pracovních míst, snižování mezd či horších pracovních podmínek pro zaměstnance.

Lidem, kteří v důsledku globalizace přišli o práci, má pomáhat Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Tento fond Česká republika využila například v roce 2011 v souvislosti s propuštěním 460 zaměstnanců firmy Unilever. Za jeho vznikem stojí mimo jiné bývalý český eurokomisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

Vzdělávání a sociální politika je podle Komise klíčem k úspěchu

Evropská unie chce problémům spojených s globalizací čelit důslednou sociální politikou, která by zajišťovala základní práva pracujících. Sociální dimenze EU se proto stala předmětem diskusního dokumentu, který Komise vydala na konci dubna společně s Evropským pilířem sociálních práv.

Globalizaci doprovází také proměna trhu práce a větší nároky na zaměstnance. Klíčovou roli proto hraje vzdělávání a dovednosti, kterému se Komise věnovala v rámci Nové agendy dovedností pro Evropu. „Lidé musí získávat vzdělání a dovednosti, které potřebují, aby mohli držet krok s vývojem našich ekonomik,“ dodal Timmermans.

Členské státy EU mají občanům zajistit lepší dovednosti. Více >>>>

Větší spravedlnosti chce Komise dosáhnout také přísnější daňovou politikou. Velké společnosti se totiž záměrně vyhýbají svým daňovým povinnostem, což evropský trh výrazně poškozuje.

„Komise hovoří o sankcích pro firmy porušující pravidla, měla by však jít mnohem dál a objasnit, jak konkrétně chce dodržování pravidel dosáhnout,“ uvedla zástupkyně evropských odborářů.

Češi jsou vůči globalizaci skeptičtí

Podle Eurobarometru hodnotí globalizaci pozitivně pouze 35 % Čechů. Nelze přitom tvrdit, že by se na České republice projevovala negativně. Rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími lidmi v České republice je totiž jeden z nejmenších v Evropě, podobně jako ve Švédsku či Finsku. Země severní Evropy si přitom globalizace váží nejvíce.