Unie má černý seznam daňových rájů. Česku připadá zvláštní

seznam daňových rájů

@ Shutterstock.com

Země EU se konečně dohodly na černém seznamu daňových rájů. Obsahuje pouze 17 zemí, doplňuje ho však takzvaný šedý seznam, který už je početně bohatší. Nalezneme na něm dokonce i Švýcarsko, Lichtenštejnsko nebo Jižní Koreu, významného obchodního partnera EU.

Skandály spojené s daňovými úniky bohatých osobností a podniků přiměly Evropskou unii k tomu, aby vytvořila černý seznam daňových rájů.

Oficiálně se nazývá „seznam nespolupracujících jurisdikcí“ a obsahuje výčet zemí, které vytváří neférově příznivé daňové prostředí pro velké nadnárodní společnosti jako je Apple či Nike. Ty si tam kvůli výhodným podmínkám zakládají dceřiné firmy a hledají mezery v zákonech, aby se vyhnuly daňovým povinnostem.

Seznam zemí, které podobné praktiky umožňují, vytvořila Unie na základě již dříve dohodnutých kritérií. Patří mezi ně daňová spravedlnost, transparentnost a také dodržování pravidel OECD pro boj proti krácení zisků a obcházení daňové povinnosti (BEPS).

Seznam je zvláštní – i kvůli hurikánu

Na seznamu zemí se objevily přímořské destinace společností jako je například Barbados či Panama. Na druhou stranu tam však byla zařazena i Jižní Korea, jeden z významných partnerů EU, se kterým má EU uzavřenou dohodu o volném obchodu.

„Seznam je velmi zvláštní,“ shrnul svůj názor na novou černou listinu daňových rájů český ministr financí Ivan Pilný (ANO).

Sám byl zaskočen, že na seznamu je i Jižní Korea, zatímco karibské daňové ráje na něm chybí, a to kvůli hurikánu, který je postihl během letošního roku. Rada se totiž rozhodla, že jim dá na zlepšení daňové politiky více času, aby se nyní země mohly soustředit na řešení problémů způsobených ničivou přírodní katastrofou.

Černá a šedá listina

Černá listina, na jejímž vytvoření Unie pracuje již od roku 2016, nyní obsahuje 17 zemí.

Jedná se o Americkou Samou, Bahrajn, Barbados, Grenadu, Guam, Jižní Koreu, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibii, Palau, Panamu, Svatou Lucii, Samou, Trinidad a Tobago, Tunisko a Spojené arabské emiráty.

Vedle tohoto černého seznamu však ministři financí při dnešním zasedání Rady vytvořili i seznam šedý. Ten obsahuje 47 zemí, které sice v současné době neplní evropská kritéria, ale slíbily brzkou změnu.

Na šedém seznamu jsou uvedeny i některé evropské státy jako je třeba Srbsko, Bosna a Hercegovina, a dokonce také Švýcarsko nebo Lichtenštejnské knížectví.

Nizozemsko a Lucembursko jsou na seznamu daňových rájů, nikoli však na oficiálním. Více >>>>

Za nespolupráci hrozí sankce

Revizi seznamu bude Unie provádět pokaždé, když zjistí, že se země sladila s daňovými principy EU.

Na slibovanou změnu k lepšímu dává EU zemím z šedého seznamu jeden rok. V případě, že jsou to země rozvojové, dva roky. Jinak jim hrozí sankce stejně jako 17 nespolupracujícím zemím z černé listiny.

„Nespolupracujícím jurisdikcím je odepřen přístup k fondům EU,“ vysvětlila Milena Hrdinková, která v Bruselu při schvalování zastupovala českého ministra financí Ivana Pilného.

Kromě omezení evropských financí hrozí nespolupracujícím zemím také postihy v oblasti daní. O jejich uvalení však rozhodují samotné členské státy, nikoli Rada EU, která seznam schválila.

Rada členským státům EU pouze doporučila, aby více monitorovaly transakce s těmito zeměmi nebo zvýšily auditní riziko daňovým plátcům s vazbami na nespolupracující jurisdikce.

Následovat budou dopisy a kontroly

Podle eurokomisaře pro ekonomické a finanční záležitosti Pierra Moscoviciho je vytvoření seznamu klíčovým vítězstvím, EU ale v boji za spravedlnost a transparentnost nesmí polevit.

„Musíme zvýšit tlak na země uvedené na seznamu, aby změnily své chování,“ uvedl Moscovici.

Jedním z dalších kroků proto bude zaslání dopisu všem jurisdikcím uvedeným na seznamu. Unie jim v dopise vysvětlí, proč je na černou listinu zařadila a za jakých podmínek ji z něj odstraní.

Dále bude Komise ve spolupráci s členskými zeměmi sledovat, jak si země mimo EU v oblasti daní vedou. Seznam chce aktualizovat minimálně jednou ročně a první zprávu o pokroku se chystá vydat v polovině roku 2018.