Ukrajina se o další krok přiblížila k EU

Ukrajina EU

@ European Union, 2016

Ukrajina úspěšně plní podmínky stanovené asociační dohodou s EU. Unie pokrok svého strategického partnera vítá a do konce roku chce Ukrajině zrušit vízovou povinnost.

Ukrajina úspěšně pokračuje v ambiciózních reformách, na kterých se dohodla s EU. K takovému závěru došlo dnešní setkání představitelů Unie s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem.

„Za poslední tři roky jsme mohli vidět zrození nové Ukrajiny, která posouvá vpřed svou demokracii a ekonomiku skrze mnohdy tvrdé reformy ,“ uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk.

Jednou z nejdůležitějších částí reforem je nová protikorupční politika. Ukrajina v jejím rámci ustanovila speciální úřad, který má problémy s korupcí řešit. Reformy se týkají i veřejné správy a zavedení moderních elektronických systémů.

Reformy na Ukrajině EU finančně podporuje. Na summitu Unie potvrdila finanční příspěvek ve výši 15 milionů eur na podporu protikorupčních programů. Dalších 104 milionů eur EU směřuje na reformy ve veřejné správě. Unie přispívá Ukrajině již od roku 2014 a doposud do její ekonomiky investovala 3,41 miliardy eur.

Další spolupráce mezi Ukrajinou a EU v oblasti reforem se zaměří na soudnictví a ústavu. „Na Ukrajině panuje velmi malá důvěra k soudnímu systému. V blízké budoucnosti proto vznikne nový nejvyšší soud, který mimo jiné pomůže v boji s korupcí,“ vysvětlil prezident Porošenko. Mezi novými prioritami zmínil také ekonomické reformy a přibližování Ukrajiny ke standardům NATO.

EU a Ukrajina podepsaly novou dohodu o spolupráci v energetice

Významným tématem summitu byla spolupráce v energetickém sektoru. Doposud se spolupráce zaměřovala zejména na bezpečnost, infrastrukturu a reformu trhu. Unie chce ale energetické vztahy s Ukrajinou posílit, což stvrdila podpisem memoranda. „Je načase rozšířit naši spolupráci v energetice, abychom přilákali více investic do všech oblastí energetiky včetně obnovitelných zdrojů a energetické efektivity,“ prohlásil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Důležitým bodem summitu mezi EU a Ukrajinou bylo zavedení bezvízového styku. Ukrajina již podmínky pro bezvízový režim splnila a na řadě je jednání členských států a finální schválení Evropským parlamentem. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přislíbil, že bude usilovat o zrušení víz pro Ukrajince do konce roku.

V souvislosti s vízovou liberalizací kolovala informace o tom, že Francie se zrušením víz nesouhlasí. Tusk to při summitu odmítl. „Nikdo neblokuje liberalizaci víz. Musím podtrhnout, že Francie byla při jednání velmi konstruktivní a její přístup byl pozitivní,“ uvedl Tusk. Větší výzvou je podle předsedy Evropské rady ratifikace asociační dohody.

Asociační dohodu podepsala EU s Ukrajinou již v roce 2014. Proces ratifikace ale zatím blokuje Nizozemsko, které v dubnovém referendu dohodu s Ukrajinou zamítlo. Tusk doufá ve vyřešení problému na prosincovém summitu v Bruselu.

Nizozemsko zkomplikovalo asociační dohodu s Ukrajinou. Více >>>>

Součástí asociační dohody je i smlouva o volném obchodu DCFTA podepsaná v lednu letošního roku. Unie je pro Ukrajinu hlavním obchodním partnerem a díky DCFTA se ukrajinský export do EU navýšil o 5 %. V roce 2015, tedy v období před podepsání dohody, činil export na Ukrajinu 14,1 miliard, zatímco import 12,8 miliard. Vývoz z České republiky na Ukrajinu měl hodnotu 562 milionů eur, zatímco dovoz 653 milionů eur.

Ukrajina je na rozdíl od členských států eurooptimistická

Porošenko na summitu zdůraznil, že Ukrajina vnímá EU velice pozitivně. „Unie je v dobrém stavu, ale čelí vážnému útoku populistů, nacionalistů, euroskeptiků a Ruska,“ upozornil prezident Ukrajiny. Rusko je podle něj hrozbou právě proto, že euroskeptismus podporuje.

Ukrajina je však přesvědčená o tom, že Unie své současné problémy ustojí. „Ukrajina je možná ze všech zemí nejvíce optimistická vůči EU, a to i v období války,“ řekl Porošenko. Ruský přístup na Ukrajině EU odsuzuje a trvá na tom, že dokud Rusko nezačne dodržovat minské mírové dohody, zachová vůči němu sankce.