Týden ve znamení digitální agendy. Co si EU přichystala?

zdroj: pixabay.com

Digitální agenda patří mezi klíčová témata, kterým se EU v dnešní době věnuje. Neděje se však často, aby byla v jednom týdnu na programu téměř všech evropských institucí. Tento týden tomu však bude. Jaké důležité „digitální“ události následujících dnů by čtenářům EurActivu neměly uniknout?

PONDĚLÍ

Komise zveřejnila výsledky studie o elektronických komunikacích, která ukázala, že výdobytků mobilního internetu si užívá stále více Evropanů. Nejpopulárnějším způsobem komunikace však stále zůstávají klasické telefonní hovory. Jako prostředek ke komunikaci je uvedlo devět z deseti respondentů. 75 % užívá SMS zprávy, 69 % emaily, 67 % pevné linky a 53 % chat. Mobilní internet je pro 62 % Evropanů ve věkové skupině 15 až 24 let druhý nejdůležitější komunikační prostředek, ihned po volání přes mobilní telefon. V případě respondentů nad 55 let to je pouze 12 %.

V pondělí zároveň začíná v Amsterdamu dvoudenní konference Open Innovation 2.0 2016. Odborníci a politici zde budou hovořit například o jednotném digitálním trhu, online platformách, internetu věcí nebo o otevřených datech a cloudových službách. Akce se koná pod záštitou nizozemského předsednictvím a za podpory Evropské komise.

ÚTERÝ

Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu proběhne slyšení zaměřené na smlouvy o poskytování digitálního obsahu a prodeje zboží na internetu. Oba návrhy směrnic, které mají sjednotit evropská pravidla oblasti online obchodu, v prosinci představila Evropská komise.

STŘEDA

Vyvrcholení digitálního týdne přijde ve středu, kdy má Komise zveřejnit balíček pro elektronické obchodování. Jeho součástí budou návrhy v oblasti přeshraničního doručování, geoblockingu nebo opatření na podporu ochrany spotřebitele. Právě vysoké poplatky za poštovní služby představují podle průzkumů jeden z důvodů, proč Evropané nechtějí nakupovat v ostatních státech EU, což brzdí rozvoj elektronického obchodování napříč všemi evropskými státy.

Touto „brzdou“ je také zmíněný geoblocking, tedy diskriminace na základě geografické polohy. Příkladem geoblockingu může být situace, kdy při online nákupu z jiné země EU nelze zboží zaplatit, firma poskytuje možnost dopravy pouze na domácím trhu nebo je výrobek dražší, než když se na něj zákazník podívá z IP adresy jiného státu. Takové jednání odhalila například nedávná kauza, kdy se ukázalo, že Disneyland v Paříži nabízí různě drahé balíčky podle toho, z jaké země je vstup do zábavního parku objednáván.

Po prosincových návrzích se jedná o další z 16 iniciativ, které si Komise vytyčila v rámci Strategie pro jednotný digitální trh zveřejněné loni v květnu.  

Digitální agenda bude také na programu středečního plenárního zasedání. Europoslanci budou hovořit například o opatřeních Komise v oblasti jednotného digitální trhu nebo o zavádění přeshraničních nástrojů elektronické identifikace a dostupnosti online služeb v oblasti e-Governmentu.

ČTVRTEK

Ve čtvrtek přijme Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku obecný přístup k návrhu rozhodnutí o využívání pásma ultra krátkých vln 470-790 MHz. Únorový návrh Komise reaguje na rostoucí poptávku po mobilním internetu a stanovuje časový harmonogram, v rámci kterého by členské státy měly část spektra 700 MHz, které je dnes využíváno především pro pozemní televizní vysílání, uvolnit pro mobilní datové služby. Díky tomu by za pět let měla EU přejít na vysokorychlostní 5G internet. Evropské státy včetně Česka kvůli tomu čeká řada změn. Lidé si budou muset například pořídit nové televize nebo set-top boxy. S jakou pozicí česká vláda v Radě vyjednává, se dočtete zde.

Ministři budou na Radě pro telekomunikace rovněž hovořit o plánovaném přezkumu telekomunikačních pravidel EU. Na základě diskuze mají být Komisi předloženy pokyny pro vytvoření legislativního návrhu, který reformuje pravidla v oblasti telekomunikací. Nová opatření mají být představena na podzim.

Europoslanci mají hlasovat o budoucnosti nového mechanismu o předávání osobních dat o Spojených států. Na systému Privacy Shield se dohodla Evropská komise se zástupci USA začátkem roku a má nahradit dohodu Safe Harbour, která byla v říjnu zneplatněna rozhodnutím Soudního dvora EU.

Eliška Kubátová