Továrny budoucnosti už fungují v Rakousku a v Německu. Ukazují tvář Průmyslu 4.0

@Shutterstock.com/ Sergey Nivens

Průmysl 4.0 bude založený na robotizaci, digitalizaci a maximální flexibilitě. První továrny v bavorském Amberku a rakouském Eggelsbergu ukazují, že plány inženýrů a vizionářů mohou fungovat v praxi již nyní.

Nástup Průmyslu 4.0 má být největší změnou ekonomiky za poslední roky. Továrny založené na robotizaci a výrobky napojené na internet věcí mají zásadně změnit roli člověka ve výrobním procesu. První továrny přitom ukazují, že nejde jen o iluzi vzdálené budoucnosti, ale že již nyní podobné provozy mohou fungovat.

Jednu z takových továren vybudovala společnost Siemens v bavorském Amberku. Produkty tam samy komunikují s výrobními zařízeními, veškeré procesy řídí a optimalizují IT systémy s cílem zajistit časovou efektivitu, možnost flexibilní úpravy produktů na míru a minimalizaci výskytu závad.

Cílem je využít pokročilých informačních a komunikačních technologie k vytvoření vyšší přidané hodnoty. Iniciativa Průmysl 4.0 vznikla právě v Německu, kde ji podporují nejenom vláda, ale i univerzity a průmyslové asociace. V rámci tohoto zastřešujícího rámce chtějí spojit dohromady jednotlivé inovační aktivity k dalšímu vývoji v průmyslové produkci. Průmysl 4.0 má sloužit k výrobě produktů, které lze přesně přizpůsobit zákazníkům na míru, v rámci propojeného, flexibilního a dynamicky organizovaného výrobního procesu.

Příkladem takové digitální továrny je právě provoz v Amberku. Vedení tohoto výrobního závodu již dnes používá postupy, které se v řadě průmyslových provozů stanou standardem až za několik let. Díky obousměrné komunikaci si výrobky samy řídí vlastní montáž, kdy své specifické požadavky předávají přímo strojním zařízením.

Prolínání reálného a virtuálního světa

Amberský závod učinil významný krok směrem k budoucnosti, protože reálný a virtuální svět se budou v rámci průmyslové výroby stále těsněji prolínat. Průmyslová produkce tak bude v relativně blízké budoucnosti mnohem flexibilnější a současně efektivnější – tedy rychlejší, levnější a současně kvalitnější.

Amberský závod společnosti Siemens, založený v roce 1989, vyrábí programovatelné logické automaty Simatic. Ty se používají k automatickému řízení strojů a zařízení za účelem úspory času a finančních prostředků a současně zvýšení kvality produktů. Jejich využití je rozmanité – od řízení lyžařských vleků i palubních systémů výletních lodí po řízení výrobních procesů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, od automobilového průmyslu po farmacii.

Kvalita výroby dosahuje v Amberku 99,99885 procenta a díky celé řadě zkušebních stanic je i těch několik vadných kusů bezchybně a efektivně objeveno. Celkem se v závodě ročně vyrobí na 12 milionů produktů Simatic. Při 230 pracovních dnech ročně to znamená, že továrna vyrobí každou sekundu jednu řídicí jednotku.

Podobné výrobní prostředí by se za několik let mohlo stát normou. Díky identifikačním systémům Simatic Ident si mohou výrobky řídit svůj vlastní výrobní proces. Optické kódy (QR kódy), které jsou připevněny ke každému polotovaru, v sobě obsahují informace o výrobku i o potřebných krocích, kterými výrobek musí projít, aby se z něj stal hotový produkt. Díky těmto kódům komunikuje výrobek přímo s výrobními stroji. Tento systém je první krok směrem digitalizaci výroby a tedy k Průmyslu 4.0.

Díky propojenosti českého a německého průmyslu by Česko mohlo zkušenosti z Německa využívat při přenosu zkušeností od sousedů. „Průmysl 4.0 je pro hospodářství obou zemí příležitostí. Čím dříve ji využijeme, tím lépe. Siemens je připraven Českou republiku při implementaci Průmyslu 4.0 podpořit,“ prohlásil Joe Kaeser, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Siemens.

I přes vysokou digitalizaci a robotizaci se ani továrna v Amberku bez lidí zcela neobejde. Člověk má zatím nezastupitelné místo v oblasti vývoje, designu produktů i výrobního plánování a řešení neočekávaných událostí.

Pokračování článku najdete na webu Businessinfo.cz.