Technologie potřebné k zastavení globálního oteplování máme už teď

V pátek byla zveřejněna závěrečná zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC), který zasedal v minulém týdnu v thajské metropoli Bangkoku.

Souvislosti:

Mezivládní panel pro klimatické změny vznikl roku 1988. Jeho posláním je posuzovat vědecké, technologické a socioekonomické informace, které jsou relevantní pro pochopení působení lidské činnosti na klimatické změny, možnosti přizpůsobení a zmírnění jejích dopadů. IPCC nevede vlastní výzkum, jeho závěry jsou založené na výsledcích světové vědecké činnosti, především na odborných publikacích. Do minulého pátku byly zatím zveřejněny tři hodnotící zprávy. Tyto hodnotící zprávy jsou obecně považovány za nejdůvěryhodnější zdroj informací o posledním vývoji klimatických změn a jsou používány k posílení mezinárodní spolupráce na jejich zmírnění.

Tento rok se konaly již dvě konference IPCC, první v únoru a druhá v dubnu. Jejich výsledky nebyly příliš optimistické. První letošní zpráva přinesla závěr, že za oteplování planety nese s devadesáti procentní pravděpodobností odpovědnost člověk a druhá potom představila dramatické scénáře dalšího vývoje klimatických změn a jejich dopadů, pokud by nebyly učiněny potřebné kroky k jejich zmírnění.

Již v průběhu bangkokské konference se ze strany největších světových znečišťovatelů, Číny a USA, ozývaly námitky, že jsou opatření navržená IPCC příliš nákladná a spíše méně účinná.  

Témata:

Po čtyřech dnech intenzivních jednání byla v pátek zveřejněna závěrečná část Čtvrté hodnotící zprávy IPCC, která nese název „Zmírnění klimatických změn“. Odborníci ze třetí pracovní skupiny, která zasedala minulý týden v Bangkoku, víceméně potvrzují závěry vědeckých pracovníků EU s tím, že objem emisí musí během příštích patnácti let začít klesat a k roku 2050 má být dosaženo polovičního objemu emisí z roku 1990. Bez potřebných kroků by se do roku 2030 zvýšil objem světových emisí o 25-90% dnešních hodnot a svět by pak čelil nevratným a katastrofickým globálním změnám klimatu.

Mezi další závěry třetí pracovní skupiny patří:

  • Nízkého objemu emisí lze dosáhnout za cenu méně než 3% světového HDP k roku 2030
  • Omezení objemu vyfukovaných skleníkových plynů sníží znečištění ovzduší a s tím spojená zdravotní rizika, zlepší energetickou bezpečnost a zvýší zaměstnanost.
  • Technologický potenciál potřebný ke snížení emisí existuje ve všech odvětvích, která je produkují. Například v energetice, dopravě, průmyslu, zemědělství, či nakládání s odpady.
  • Dlouhodobých cílů pro stabilizaci globální teploty může být dosaženo za použití množství existujících komerčně dostupných technologických postupů. Co je třeba je pouze odhodlání je rozvinout a použít. Jedním ze stimulů může být zdražení pevných fosilních paliv, která v současnosti tvoří hlavní zdroj energie a jejich splodiny představují velkou část objemů emisí.

Stanoviska:

Evropský komisař Stavros Dimas k této příležitosti řekl: „(Zpráva) potvrzuje, že již dnes existují potřebné technologie a politiky k dosažení omezení (objemu emisí), takže pro otálení nemáme žádnou omluvu. Její závěry plně podporují vizi EU,  že rozvinuté země musí do roku 2020 omezit omezit objem svých emisí na úroveň o 30% nižší, než byl stav roku 1990 a globální emise musí být do roku 2050 sníženy na polovinu, pokud máme mít šanci dosáhnout maximálně dvou stupňového globálního oteplení.“

Předseda IPCC Rajendra Pachauri označil zpávu za „úžasnou“. BBC ještě řekl: „Technologie samotné nebudou stačit. V každém případě jsou ale jasně propojeny s vládní politikou.“ „Podněty (…) musí vzejít z cen uhlí a z daní.“

Catherine Pearce ze společnosti Friends of the Earth (VB) řekla, že neexistuje žádná ekonomická omluva pro nečinnost: „Tato zpráva ukazuje, že existuje mnoho dostupných technologií a efektivních politik, které jsou potřebné k zastavení klimatických změn.“

Další kroky:

Ministerská konference OSN se bude konat v prosinci tohoto roku.