Svobodní: Ruskou agresi má řešit mezinárodní tribunál, nikoliv EU

svobodní

@ Volby17.cz

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

8krát Ne, 2krát Ano. Takového skóre dosáhla Strana svobodných občanů v našem testu evropských otázek. Souhlasí pouze se zrušením sankcí vůči Rusku a zachováním spolupráce v rámci V4.

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

Strana svobodných občanů dlouhodobě prosazuje dobrovolnou spolupráci suverénních států v rámci Evropy bez byrokracie, eura, dotací i samotného členství v EU. To jsou i její priority pro letošní parlamentní volby. Jak vidí společnou evropskou armádu nebo evropské tajné služby? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ne.

Jak nastavit azylová pravidla, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako jsou nyní Itálie a Řecko?

Státy jako Itálie a Řecko by měly důsledně dodržovat Dublinské dohody a vracet žadatele o azyl do první bezpečné země.

Dále by měly poskytovat azylovou mezinárodní ochranu jen těm, kteří ji skutečně potřebují. Důsledně by se měli vracet ti imigranti, kteří podmínky této ochrany nesplňují, do země, odkud přišli.

Azylovou ochranu si zaslouží jen ti, kteří ji skutečně potřebují. Ostatní musí být vráceni do země, odkud přišli.

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?          

Ne.

Jak si do budoucna představujete evropskou integraci v oblasti obrany? Jaké hloubky by měla dosáhnout?

Koordinaci obranných politik států severoatlantické civilizace řeší NATO, jehož je ČR členem. Je možná podfinancovaná, ale funkční.

Jakákoliv integrace v rámci EU nedává smysl a naopak by mohla být škodlivá. Zejména, pokud půjdou zájmy členských států EU v otázce obrany proti sobě.

Evropská obrana by byla škodlivá. Zájmy členských států jdou proti sobě.

Vnitřní bezpečnost

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby?   

Ne.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Do jaké míry by měly sdílet své informace? Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Každý stát má své zájmy v otázce informačních služeb státu. Spolupráce může fungovat pouze na bázi oboustranně výhodné výměny informací spojenců. Je však naivní předpokládat, že by mohlo být možné koordinovat tajné služby 27 států.

Není možné koordinovat tajné služby 27 členských států.

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?

Ne.

Jak by se měla EU zachovat v případě, kdy by Turecko zavedlo trest smrti? Měla by i přesto pokračovat v rozhovorech, nebo podniknout nějaké kroky pro ochranu lidských práv v zemi?

EU by měla ukončit přístupové rozhovory s Tureckem bez ohledu na zavedení trestu smrti. Namísto toho by měla s Tureckem domluvit dohodu o vzájemném volném obchodu. Zhoršení politické situace v Turecku musí zastavit sami Turci především tím, že přestanou podporovat Erdogana.

EU by měla s Tureckem domluvit dohodu o vzájemném volném obchodu.

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?    

Ano.

Jak by měla EU reagovat na anexi Krymu a ruskou přítomnost na východě Ukrajiny?  Existují nějaké další nástroje, které může EU využít?

Evropské (a obecně západní) státy by měly proti ruskému režimu postupovat výhradně v diplomatické rovině. Případné důkazy o narušení suverenity východu Ukrajiny by měly být předány mezinárodnímu tribunálu, který jako jediný může potrestat konkrétní zodpovědné ruské politiky.

Evropa má proti Rusku postupovat diplomatickou cestou.

V4

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?  

Ano.

Jaké v něm spatřujete výhody? Měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a Evropské rady stejně?

V4 se osvědčila zejména proto, že státy V4 pojí podobné problémy a je na ně vyvíjen nátlak ve stejných situacích ze strany Německa a Francie.

Ukázalo se, že pokud se dokážeme v rámci V4 dohodnout tehdy, kdy nás spojuje zájem na společném postupu, je to výhodné.

Státy V4 pojí podobné problémy i nátlak ve stejných situacích ze strany Německa a Francie.

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Ne.

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních státech EU, nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly?

Udržovat nízkou míru nezaměstnanosti zejména odstraňováním bariér pro zaměstnavatele. To vyvolá tlak na růst platů. Musí se dařit ekonomice. Česká republika tedy musí být svobodná a musí se v ní snadno podnikat, pracovat i žít. Byrokracie i daně musí být nízké.

Češi musí svobodně podnikat, pracovat i žít.

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR dobré?

Ne.

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Dotace zcela zrušit.

Dotace se musí zcela zrušit.

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?            

Ne.

Myslíte si, že Česká republika může mít v rámci EU v budoucnu významné a výhodné postavení i bez eura?

Nechceme významné postavení v rámci EU a nemáme potřebu někomu lézt eurem do zadku jen proto, abychom si zvýšili postavení.

Chceme spolupracovat v Evropě na základě dobrovolné spolupráce suverénních států bez možnosti přehlasování. To současná EU nenabízí.

Nechceme významné postavení v EU. Chceme dobrovolnou spolupráci suverénních států.

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?     

Ne.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Prosazujeme postupné rušení všech evropských dotací do zemědělství ve všech státech EU.

Zároveň s tím prosazujeme změnu nenárokových dotací, které významně křiví tržní prostředí, na dotace nárokové, které alespoň zachovávají férový přístup k dotacím.

Zemědělské dotace by se měly zrušit. Některé z nich změnit.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.