Švédsko zavádí „feministické“ hodnocení filmů, neprošel by Pán prstenů ani Pulp Fiction

kino

Několik švédských kin zavedlo nový systém filmového hodnocení, který se soustředí na to, zda jsou ženy ve filmu z genderového hlediska zobrazovány korektně. Jedním z měřítek je například podmínka, aby ženy ve filmu mluvily o něčem jiném než o mužích. Smyslem projektu je upozornit na filmové stereotypy a podpořit tak obecnou debatu o postavení žen ve společnosti.

Švédsko, které je spolu s ostatními skandinávskými státy známo svými pokrokovými zákony v oblasti rovnoprávnosti pohlaví, tak genderovou diskusi posouvá z politické sféry i do té kulturní.

Kromě míry erotiky nebo násilí, která se u filmů běžně hodnotí, se ve Švédsku budou snímky posuzovat i vzhledem k otázce rovnoprávnosti žen. Na základě tzv. Bechdelova testu mají diváci některých kin možnost hodnotit film podle tří měřítek. Při splnění těchto podmínek získává film hodnocení „A“.

Podle prvního kritéria musí být minimálně u dvou ženských představitelek známa jejich jména. Druhou podmínkou je alespoň jeden rozhovor mezi dvěma ženami, přičemž podle třetího pravidla se spolu musí bavit o něčem jiném než o muži.

Rozšířit povědomí o stereotypech

Podle Ellen Teljeové, ředitelky stockholmského kina, které toto hodnocení zavedlo, se nový systém u diváků ujal, některým prý dokonce „otevřel oči.“

„Celá trilogie Pána prstenů, Hvězdné války, Pulp Fiction nebo sedm z osmi dílů Harryho Pottera by tímto testem neprošlo,“ řekla Teljeová a dodala, že názory ohledně ženské role ve společnosti jsou ovlivňovány faktem, že ve filmech se jen zřídka objevují ženy jako superhrdinky nebo profesorky.

Nová myšlenka se zamlouvá i ředitelce dánského kina Harlev Katrině Schelinové. Ta podle dánského tisku nový systém ve svém kině určitě zavede. „Věříme, že je to dobrý způsob k zahájení debaty, přitáhne to pozornost k otázce filmových stereotypů.“

Ne všichni jsou pro

Systém „feministického“ hodnocení na základě tzv. Bechdelova testu má ale i své odpůrce. Například švédský filmový kritik Hynek Pallas se domnívá, že by jím neprošlo mnoho filmů, které jsou v otázce společenské nerovnosti přínosné a naopak by nejvyšší hodnocení dostaly snímky, které by k lepší společnosti ničím nepřispěly.

Na úrovni Evropské unie se o zavedení podobných hodnotících schémat zatím neuvažuje. Příští týden však bude v Evropském parlamentu projednáván návrh směrnice, která by měla zaručit vyrovnanější zastoupení obou pohlaví ve vedení velkých firem (EurActiv 15.11.2012). Mezi odpůrce tohoto návrhu patří kromě Německa, Velké Británie a dalších zemí i Česká republika (EurActiv 1.8.2013).