Summit zaměstnanosti: Leadeři EU se v Praze shodli na základních principech

Zdroj: eu2009.cz.

S desítkou doporučení pro národní a evropské politiky zaměstnanosti přišel dnešní summit zaměstnanosti, který se pod taktovkou odstupujícího premiéra Mirka Topolánka konal dnes v Praze. Členské země by v první řadě měly koordinovat politiky zaměstnanosti s hospodářskou a sociální politikou, musí zabránit protekcionismu a mají zlepšovat prostředí pro podnikatele.

Souvislosti:

V polovině února české předsednictví rozhodlo svolat dva mimořádné summity vrcholných představitelů členských států a vlád, jejichž tématem byla současná hospodářská krize. Popud ke svolání obou summitů dala prohlubující se hospodářská krize a protikrizová opatření některých členských států, které vyvolávaly obavy z hospodářského protekcionismu.

Zatímco první summit, který se konal v Bruselu 1. března se zaměřil především na obnovení důvěry na finančních trzích a přijetí protikrizových opatření, tématem summitu, který se konal 7. března v Praze, byla opatření pro boj s rostoucí nezaměstnaností, která podle prognóz Evropské komise může v letošním roce dosáhnout až 10%.

Summit byl původně zamýšlen jako plnohodnotná vrcholná schůzka čelních představitelů členských zemí Evropské unie, ale po námitkách některých členských zemí v čele s Francií, které se obávaly, aby summit nevyvolal přehnaná očekávání, bylo rozhodnuto, že se summit uskuteční v omezenějším formátu, tzv. sociální trojce, na níž se vrcholní představitelé předsednického tria (Francie, Česká republika a Švédsko) sejdou se zástupci evropských sociálních partnerů – podnikatelů a odborů.

Summitu na lesku nepřidal ani pád vlády Mirka Topolánka, jenž v těchto dnech jako premiér v demisi naposledy předsedá summitům EU. Vedle summitu zaměstnanosti dnes odpoledne v Praze proběhne summit s východními sousedy EU a trojku summitů zítra uzavře jednání se zeměmi tzv. jižního energetického koridoru.

Témata:

Evropská unie musí lépe politiku na trhu práce lépe koordinovat s hospodářskými a sociálními politikami a zároveň musí bojovat proti protekcionistickým opatřením. Za nejnutnější Unie považuje udržení zaměstnanosti a tvorbu pracovních míst, zlepšení přístupu k zaměstnání, další vzdělávání a podporu mobility pracovníků (jak regionálně tak mezi jednotlivými profesemi). To jsou hlavní poselství summitu zaměstnanosti, který se konal dnes v Praze.

Úkolem summitu nebylo ani tak nalezení konkrétních opatření, jako spíše nastartování diskuse o politikách na podporu zaměstnanosti, která by měla vyústit v přijetí konkrétnějších kroků na pravidelné Evropské radě, která se v červnu bude konat v Bruselu. Pražský summit tak přichází především s doporučeními, kterými by se členské země měli v boji s nezaměstnaností měly řídit.

Podle premiéra v demisi Mirka Topolánka summit odráží i priority českého předsednictví. Je třeba zabránit protekcionismu, je nutné urychlit strukturální reformy, realizovat strategii flexikurity a modernizovat systém sociální ochrany, řekl premiér na tiskové konferenci po skončení summitu. Apeloval zároveň na zachování dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a nutnost monitorovat účinnost přijatých protikrizových opatření.

Je třeba přijmout konkrétní kroky na udržení pracovních míst, snížení nadměrné administrativy a nadměrné regulace a posílení mobility na trhu práce, dodal. Krizi Topolánek vidí jako jedinečnou příležitost k přijetí zásadních opatření: „Krize znamená nabízí možnost prosadit a schválit některé kroky, které předtím nepociťoval nikdo jako nezbytnost,“ uvedl.

Summit přišel s deseti doporučeními. Sedm z nich je určeno členským zemím, tři Evropské unii. Na národní úrovni summit například navrhuje, aby firmy v krizi nepropouštěly zaměstnance, spíše jim mají snížit počet pracovních hodin a ve volném čase jim (s podporou vlád a Evropského sociálního fondu) umožnit rekvalifikace. K dalším návrhům patří zlepšování podnikatelského prostředí a omezování nadměrné administrativy, zlepšování služeb úřadů práce nebo modernizace systémů sociálního zabezpečení tak, aby se zlepšil přístup k práci i pro znevýhodněné pracovníky.

Evropské unii summit mimo jiné doporučuje přijmout taková opatření, která by lidem bez zaměstnání a mladým pomohla založit vlastní podniky, například zajištěním školení pro začínající podnikatele, poskytnutím počátečního kapitálu nutného k založení firmy, případně nulovým zdaněním pro začínající podniky. Taková opatření by se mohla financovat například ze strukturálních fondů nebo prostřednictvím Evropské investiční banky.

Unie by také měla v souladu s doporučeními podporovat výměnu zkušeností mezi členskými zeměmi při přijímání účinných opatření na snižování nezaměstnanosti.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso byl se summitem očividně spokojen. „Summit zaměstnanosti představuje významný krok směrem k lepší koordinaci,“ uvedl a dodal: „Tímto summitem občanům chceme dát jasně najevo, že jejich zaměstnanost je pro Evropu cílem číslo jedna“.

Dnešní setkání podle něj znovu dokazuje, že „Evropská unie není jenom ekonomický a politický projekt, ale také sociální projekt“.