Summit EU uzavřel evropský semestr

zdroj: Shutterstock.com; autor: pbombaert

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Prezidenti a premiéři členských zemí EU minulý týden v Bruselu potvrdili ekonomická doporučení pro jednotlivé členské země a v závěrečném dokumentu vyzvali, aby se začalo s jejich naplňováním. Uzavřel se tak letošní evropský semestr, který má sloužit ke koordinaci hospodářských a fiskálních politik v rámci EU.

Summit Evropské rady, který závěrem minulého týdne proběhl v Bruselu, měl napilno. Zatímco hlavní stránky novin po celou dobu jeho trvání plnilo hlavní téma, tedy otazníky nad řešením stávající uprchlické krize, málokdo zaznamenal, že premiéři členských zemí se také nějaký čas věnovali debatě o ekonomice a konkurenceschopnosti kontinentu.

Kromě důrazu na to, že by Evropa měla lépe využívat potenciálu, který skýtají digitální technologie, summit uzavřel i tzv. evropský semestr. Pod tímto termínem se skrývá několikaměsíční cyklus, v němž se členské státy snaží koordinovat své politiky v několika důležitých oblastech. Příkladem může být fiskální politika, reforma důchodových systémů, stav veřejných financí či třeba politika zaměstnanosti. Výsledkem je přijetí doporučení (Country-specific recommendations; CSR).

Doporučení vypracovává Evropská komise a adresuje je každé jednotlivé členské zemi. Státy tak obdrží dokumenty, v nichž naleznou analýzu ekonomické situace doplněnou o doporučené kroky, které by měly v následujícím roce přijmout.

Tyto dokumenty jsou do členských států odesílány vždy v květnu poté, co Evropská komise vyhodnotí národní programy reforem, programy stability a konvergenční programy. V červnu jsou doporučení potvrzena Evropskou radou a o měsíc později přijata Radou ministr

Žádné velké změny

V doporučeních, kterých se v letošním roce dostalo České republice, příliš změn ve srovnání s loňskem nenajdeme. Mezi stálice, které se v textu doporučení v posledních letech objevovaly, patří například nedostatečná kapacita jeslí a školek, vysoké zdanění práce nebo korupce.

Česko si letos také přečetlo, že musí více bojovat s daňovými úniky, zjednodušit daňový systém, bojovat s korupcí ve veřejné správě, zajistit více mateřských školek, reformovat vysoké školství a snížit daně osobám s nízkými příjmy.

Detailněji o vybraných doporučeních si můžete přečíst v našich článcích:

Autor: Lucie Bednárová